Enforcement Directorate

Last updated on

BAHAGIAN / UNIT

 • Bahagian Pengurusan

 • Bahagian Letak Kereta / Kunci Tayar

 • Bahagian Kerja Tanah / Bangunan

 • Bahagian Lesen / Premis Hiburan

FUNGSI JABATAN

Menjalankan tindakan penguatkuasaan di bawah undang - undang yang dikuatkuasakan oleh Majlis dan membantu jabatan dalaman MBSP dan agensi luaran menjalankan tindakan penguatkuasaan : -

 • Penguatkuasaan tempat letak kereta berkupon

 • Penguatkuasaan kunci tayar

 • Pengurusan dan penyelarasan kupon jam, kupon harian, stiker bulanan dan sewaan petak khas

 • Pemantauan, penyelarasan dan penguatkuasaan binaan tanpa kebenaran

 • Pemantauan dan penguatkuasaan aktiviti mengotorkan jalan

 • Pemeriksaan dan penguatkuasaan aktiviti hiburan

 • Penguatkuasaan melibatkan halangan am

 • Penguatkuasaan kenderaan berat dalam kawasan perumahan

 • Pengurusan stor sitaan barang rampasan

 • Kawalan keselamatan pejabat Yang Dipertua, Setiausaha Perbandaran dan Ibu Pejabat MBSP

 • Pemantauan kamera litar tertutup (CCTV)

 • Pengeluaran pas pelawat, permit barang lusuh dan sampah - sarap serta kawalan keselamatan Zon Perindustrian Bebas (FIZ)

 • Membantu jabatan dalaman dan luaran dalam melaksanakan tindakan penguatkuasaan