Lokasi Kitar Semula

Tarikh kemaskini pada

INSENTIF DAN PUSAT PENGUMPULAN KITAR SEMULA DI SEBERANG PERAI
 
MBSP menyediakan bayaran insentif kepada penggiat kitar semula yang berdaftar dengan MBSP dan menjual barangan kitar semula kepada agen yang dilantik sahaja.
 
Penggiat kitar semula yang berdaftar dengan MBSP seperti NGO dan persatuan penduduk adalah seperti di bawah :-
 Bayaran insentif adalah seperti berikut :-

 

BIL PERTUBUHAN KADAR BAYARAN INSENTIF
PLASTIK KERTAS & BARANGAN LAIN
1 NGO / JKKK / RA / RT RM 20.00 / 100KG RM 50.00 / 1000KG
JUMLAH BAYARAN MAKSIMA RM 200.00 / SEBULAN RM 200.00 / SEBULAN
2 INSTITUSI PENDIDIKAN RM 100.00 / 240KG RM 100.00 / 1000KG
JUMLAH BAYARAN MAKSIMA RM 400.00 / SEBULAN