Logo Rasmi

Logo Puspanita

Bulan Bintang

Point
Melambangkan negeri - negeri dalam Malaysia di mana ahli - ahli PUSPANITA dapat menyatukan tenaga.
   

Buku

Point
Melambangkan ilmu dan kemahiran yang sentiasa perlu ditingkatkan.
   

Bunga Padi

Point
Melambangkan kesatuan di antara ahli yang berbilang bangsa di dalamnya.
   

Bunga Raya

Point
Melambangkan peranan persatuan dalam mencapai aspirasi dan objektif pembangunan negara.
   

P Dan Fa

Point
Melambangkan kewanitaan.
   

Warna Emas

Point
Melambangkan kepentingan kualiti yang ulung sebagai teras kecemerlangan.
   

Warna Ungu

Point
Melambangkan kemuliaan sumbangan sukarela ahli - ahli.