Piagam Pelanggan

1.
Meningkatkan tahap profesionalisme pegawai dan kakitangan.
2.
Untuk menjadi persatuan wanita yang berdaya saing, berkualiti, berilmu, berkemahiran, berketerampilan dan bertaqwa supaya dapat menyumbang kepada pembangunan diri, keluarga dan masyarakat.
3.
Memberi perkhidmatan dan layanan yang terbaik kepada ahli PUSPANITA dan pelanggan yang berurusan dengan PUSPANITA.
4.
Menyampaikan segala bentuk maklumat atau aktiviti dengan cepat ke setiap cawangan PUSPANITA.
5.
Mengadakan aktiviti yang melibatkan ahli PUSPANITA setiap tahun.
6.
Mengemaskini setiap maklumat dan aktiviti yang dijalankan di laman web PUSPANITA.