Learning

Last updated on

LIST OF LEARNING INSTITUTES IN SEBERANG PERAI
1.  Universiti Teknologi MARA
2.  Politeknik Seberang Perai
3.  Institut Teknikal Jepun - Malaysia
4.  Institut Kemahiran MARA
5.  Kolej Komuniti Kepala Batas
6.  Kolej Komuniti Nibong Tebal
7.  Kolej Komuniti Bukit Mertajam
8.  Kolej Komuniti Tasek Gelugor
9.  Kolej Komuniti Seberang Jaya