Corporate Department

Last updated on

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Bahagian Pentadbiran
   
bullet-right.png
Bahagian Komunikasi Dan Perhubungan Antarabangsa
   
bullet-right.png
Bahagian Kualiti
   
   
Fungsi Bahagian Pentadbiran adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Menyelaras maklum balas EXCO / Post EXCO / Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) / Majlis Mesyuarat Kerajaan Tempatan (MMK KT) / Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan (MNKT), Mesyuarat BIPEC.
   
tag-blue.png
Menyelaras dokumen / surat yang diterima daripada Pejabat Datuk Bandar / Tuan Setiausaha Bandaraya dan memantau fail - fail mesyuarat.
   
tag-green.png
Menyelaras maklumbalas YB ADUN dan Jawatankuasa Kerja Tindakan Daerah (JKTD) SPU / SPT / SPS.
   
tag-red.png
Mengurus peruntukan, perbelanjaan, vot bersama DB / SUB serta perolehan Jabatan Korporat Dan Perhubungan Antarabangsa.
   
tag-yellow.png
Mengurus hal ehwal kakitangan dan tatatertib serta pentadbiran am Jabatan Korporat Dan Perhubungan Antarabangsa.
   
   
Fungsi Bahagian Komunikasi Dan Perhubungan Antarabangsa adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Mengurus hal ehwal Perhubungan Antarabangsa.
   
tag-blue.png
Menyelaras penyertaan MBSP dalam mana - mana Anugerah dan Pengiktirafan di peringkat Antarabangsa.
   
tag-green.png
Menyedia slaid pembentangan dan teks ucapan Datuk Bandar.
   
   
Fungsi Bahagian Kualiti adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Menyelaras pelaksanaan Sistem Pengurusan Berteraskan Kualiti MBSP.
   
tag-blue.png
Menyelaras penyediaan dan pelaporan Piagam Pelanggan MBSP.
   
tag-green.png
Menyelaras pelaksanaan Business Process Reengineering (BPR) / Business Process Improvement (BPI).
   
tag-red.png
Menyelaras penyelenggaraan / daftar rekod dokumentasi kualiti.