Corporate Department

Last updated on

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Bahagian Pentadbiran
   
bullet-right.png
Bahagian Kualiti
   
bullet-right.png
Pejabat Datuk Bandar Dan Pejabat Setiausaha Bandaraya
   
bullet-right.png
Bahagian Unit Perhubungan Antarabangsa
   
bullet-right.png
Unit Komunikasi
   
bullet-right.png
Unit Strategic Surveillance Unit (SSU)
   
   
Fungsi Bahagian Pentadbiran adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Menyelaras maklum balas Pejabat YAB. Ketua Menteri/ EXCO / Post EXCO / Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) / Majlis Mesyuarat Kerajaan Tempatan (MMK KT) / Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan (MNKT), Mesyuarat BIPEC.
   
bullet.png
Menyelaras dokumen / surat yang diterima daripada Pejabat Datuk Bandar / Tuan Setiausaha Bandaraya dan memantau fail - fail mesyuarat.
   
bullet.png
Menyelaras maklumbalas YB ADUN dan Jawatankuasa Kerja Tindakan Daerah (JKTD) SPU / SPT / SPS.
   
bullet.png
Mengurus peruntukan, perbelanjaan, vot bersama DB / SUB serta perolehan Jabatan Korporat Dan Perhubungan Antarabangsa.
   
bullet.png
Mengurus hal ehwal kakitangan dan tatatertib serta pentadbiran am Jabatan Korporat Dan Perhubungan Antarabangsa.
   
   
Fungsi Bahagian Kualiti adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Menyelaras pelaksanaan Sistem Pengurusan Berteraskan Kualiti MBSP.
   
bullet.png
Menyelaras penyediaan dan pelaporan Piagam Pelanggan MBSP.
   
bullet.png
Menyelaras pelaksanaan Business Process Reengineering (BPR) / Business Process Improvement (BPI).
   
   
Fungsi Pejabat Datuk Bandar Dan Pejabat Setiausaha Bandaraya adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Mengurus hal ehwal Datuk Bandar.
   
bullet.png
Mengurus hal ehwal Setiausaha Bandaraya.
   
bullet.png
Menyelaras pelaksanaan Business Process Reengineering (BPR) / Business Process Improvement (BPI).
   
   
Fungsi Unit Perhubungan Antarabangsa adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Mentadbir urus perihal perhubungan antarabangsa.
   
bullet.png
Menyelaras Urusan Menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) Dan /Atau Menjalinkan Hubungan Persahabatan Melalui Penwujudan (Establishment) Friendship City dan Sister City Dengan Bandar-Bandar Yang Mengamalkan Best Practices.
   
bullet.png
Menguruskan lawatan Datuk Bandar, Setiausaha Bandaraya dan Pegawai - Pegawai MBSP Ke Luar Negara untuk menghadiri mesyuarat, seminar, bengkel, prosiding, persidangan dan lain - lain.
   
bullet.png
Menyelaras Keahlian MBSP Sebagai Ahli Pertubuhan atau Organisasi Antarbangsa seperti ICLEI, UCLG, WEGO dan lain - lain.
   
bullet.png
Menyelaras Penyertaan MBSP dalam mana - mana Anugerah dan Pengiktirafan di Peringkat Antarabangsa.
   
bullet.png
Menyelaras dan menyedia rencana atau artikel serta menerbitkan buku bertujuan untuk Meningkatkan Imej Korporat di Peringkat Nasional dan Antarabangsa.
   
   
Fungsi Unit Komunikasi adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Mengambil gambar dan video bagi semua program rasmi dan tidak rasmi melibatkan MBSP untuk tujuan promosi dan rekod simpanan Majlis serta membuat suntingan, Info grafik, poster, montaj, tayangan video dan memantau Media Sosial MBSP.
   
   
Fungsi Unit Strategic Surveillance Unit (SSU) adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Bertanggungjawab secara langsung kepada Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai.
   
bullet.png
Melaksanakan langkah - langkah litupan ancaman keselamatan kepada Datuk bandar dan delegasi di dalam semua majlis rasmi kerjaan anjuran MBSP.
   
bullet.png
Bertanggungjawab ke atas lain - lain tugasan yang diarahkan oleh Datuk Bandar dan pegawai khas apabila diperlukan.