Treasury Department

Last updated on

Jabatan ini bertanggungjawab dalam kutipan hasil Majlis dan mengawal perbelanjaan Majlis iaitu dengan memastikan sumber - sumber pendapatan majlis dibelanjakan ke arah untuk meningkatkan keselesaan hidup pembayar cukai. Selain daripada itu, jabatan ini juga bertindak sebagai penasihat dalam hal - hal berkaitan kewangan di samping berusaha dalam menambahkan lagi sumber hasil majlis supaya Majlis tidak hanya bergantung kepada cukai sebagai sumber hasil yang utama.
     
BAHAGIAN / UNIT
     
bullet-right.png
Bahagian Perakaunan
     
 
i.
Unit Bayaran
 
ii.
Unit Bajet
 
iii.
Unit Rekod
 
iv.
Unit Akaun
 
v.
Unit Gaji
     
bullet-right.png
Bahagian Hasil
     
 
i.
Unit Operasi
 
ii.
Unit Bil & Notis
     
bullet-right.png
Bahagian Pentadbiran
     
     
Fungsi Jabatan Perbendaharaan adalah seperti berikut:
     
bullet.png
Menyediakan Belanjawan Tahunan MBSP.
     
bullet.png
Memproses tuntutan bayaran.
     
bullet.png
Menyediakan pembayaran emolumen kakitangan MBSP.
     
bullet.png
Memproses bil cukai taksiran.
     
bullet.png
Memproses dan merekod kutipan hasil MBSP.
     
bullet.png
Operasi mengutip tunggakan cukai dan waran.
     
bullet.png
Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan MBSP.