Application Forms - One Stop Center

Last updated on

Permohonan Kebenaran Merancang
Borang Jabatan Perancang Bandar
Borang PKM 1A : Borang Permohonan Kebenaran Merancang
Borang PKM 1B : Borang Permohonan Kebenaran Merancang (Tunai Syarat)
Senarai Semak Reka Bentuk Bandar Selamat" Crime Prevention Through Environmental Design(CPTED)
Borang A : Permohonan Untuk kebenaran Merancang (Kaedah 3 (1) Mengikut Seksyen 21 (1) Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (dicetak di atas kertas warna kuning)
Borang Kejuruteraan : Syarat Pengemukaan Laporan TIA
Borang JKR: Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang
Borang JPS Annex A (LUC / LSD - CHKLST) : Submission Of Plans For Planning Permission
Borang JAS (AS PAT) : Borang Penapisan Awal Untuk Pembinaan Kilang Baru
Borang TUDM (OLS) : Permohonan Kelulusan Perancangan Pembinaan Struktur / Bangunan / Menara Telekomunikasi Di Kawasan Lapangan Terbang TUDM
Borang SKMM : Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang (Talian Tetap)
Borang BOMBA : Senarai Semak Permohonan untuk Kelulusan Arkitektural (Tukar Guna)
Jadual 1 : Borang Senarai Semak Audit Aksesibiliti Bagi Pemajuan Di Pulau Pinang
Jadual 2 : Borang Senarai Semak Audit Aksesibiliti Oleh Pasukan Audit
 
 
Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Pecah Sempadan / Penyerahan Dan Pemberian Milikan Semula / Cantuman
Borang Jabatan Perancang Bandar
Borang PS 1A : Permohonan Pelan Pecahan Sempadan / Penyerahan Dan Pemberian Milik Semula / Cantuman
Borang A : Permohonan Untuk Kebenaran Merancang (Kaedah 3 (1)) Mengikut Seksyen 21 (1) Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (dicetak di atas kertas warna kuning)
Kertas Perakuan Jurukur (Laporan Ringkas) : Permohonan Pecahan Sempadan / Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula / Cantuman Tanah
Borang JKR : Senarai Semakan Dokumen Permohonan Tukar Syarat / Pecah Sempadan
 
 
Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Tukar Guna
Borang OSC / PTG / W : Borang Semakan Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Burung Walet Dan Tukar Guna (Taska, Tadika, Pusat Jagaan Dan Lain - Lain)
Borang OSC / PTG / PP : Borang Semakan Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Tukarguna Bangunan Industri Bagi Tujuan Penginapan Pekerja Untuk Tempoh Sementara
Borang A : Permohonan Untuk Kebenaran Merancang (Kaedah 3 (1) Mengikut Seksyen 21 (1) Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (dicetak di atas kertas warna kuning)
 
 
Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Untuk Menara Telekomunikasi (TELCO)
Borang TELCO : Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan (TELCO)
 

Permohonan Pelan Landskap
Borang Jabatan Landskap
Borang PL 1A : Permohonan Pelan Landskap (dicetak di atas kertas warna kuning)
 
 
Permohonan Pelan Bangunan
Borang Jabatan Bangunan
Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
Borang SKP 1 : (Borang A) Perakuan Pelan - Pelan Bangunan / Struktur
Borang SKP 1a : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
Borang SKP 1e : Senarai Semak Permohonan Pindahan Pelan Bangunan Yang Telah Diluluskan Untuk Pembahagian Fasa - CCC
Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
Borang U : Borang Pengesahan Senarai Semak Kemudahan Akses Rekabentuk Sejagat MS1184:2014 UUK 34A, UKBS 1984
Senarai Semak Reka Bentuk Bandar Selamat "Crime Prevention Through Environmental Design(CPTED)"
Borang Kejuruteraan : Senarai Semakan Permohonan Pelan Bangunan Untuk Dewan Dan Tadika
Lampiran A : Syarat Pembangunan Jenis Sekim Dan Berkaitan
Lampiran B : Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
Lampiran C : Syarat - Syarat Pembangunan Kilang
Lampiran D : Syarat Permit Bangunan Sementara
Lampiran E : Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
 
 
Borang SKMM
Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan (Talian Tetap)
Senarai Semak Dokumen Pelan Bangunan (Struktur Sistem Pemancar Atas Bangunan)
Borang BOMBA : Senarai Semak Permohonan Untuk Kelulusan Arkitektural
Borang JAS (AS PAT) : Borang Penapisan Awal Untuk Pembinaan Kilang Baru
(Nota : Bagi Cadangan Industri / Bengkel / Gudang Baru Yang Tidak Memerlukan PKM)
 
 
Permohonan Pelan Kerja Tanah Untuk Pembangunan
Borang Jabatan Kejuruteraan
Borang KTUP 1A : Semakan Permohonan Pelan Kerja Tanah
Borang KTUP 1 : Borang Semakan Pelan Permohonan Kerja Tanah
Borang KTUP 2 : Borang Bayaran Pelan Kerja Tanah
Borang KTUP 3 : Borang Pengemukaan Pelan Kerja Tanah
Borang KTUP 6a : Senarai Semak Bagi Pengemukaan Borang B (Notis Memulakan Kerja Tanah)
Borang KTUP 6 : Borang B - Notis Memulakan Kerja Tanah
Borang JPS Annex C (ESCP - CHKLST) : Submission Of Plans For Erosian and Sediment Control
Borang JKR : Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kerja Tanah
 
 
Permohonan Pelan Jalan Dan Parit
Borang Kejuruteraan
Borang Semakan Bayaran Pelan Kejuruteraan (KOD 104)
Yuran Pemprosesan Pelan Kejuruteraan & Pengecualian
Borang JP : Permohonan Pengemukaan Pelan Jalan Dan Parit
Borang JP 1 (Syarat Umum) : Borang Semakan Pelan Jalan Dan Parit Untuk Pembangunan
Borang JP 1 (Syarat Khusus) : Borang Semakan Pelan Jalan Dan Parit Untuk Pembangunan
Borang JP 7 CCC : Senarai Semakan Untuk Pengemukakan Perakuan Berperingkat
Borang JP 9 : MARRIS (0 - 5)
Borang JP 13 : Permohonan Pelan Pemasangan Patil Nama Jalan Dan Papan Tanda Nama Taman
Borang JP 14 : Borang Rekod Penyerahan Kemudahan Awam Semasa CCC
Borang JKR : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Jalan Dan Parit
Borang JPS Annex B (DA / SWMA - CHKLST) : Submission Of Plans For Drainage And Stormwater Management
 
 
Permohonan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
Borang Kejuruteraan
Borang LJUP : Permohonan Pengemukaan Pelan Lampu Jalan untuk Pembangunan
Borang LJUP 1 (Syarat Umum) : Borang Semakan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
Borang LJUP 1 (Syarat Khusus) : Borang Semakan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
 
 
Perakuan Siap Dan Pematuhan CCC
Borang Perakuan Siap Dan Pematuan (CCC)
CCC 1a : Senarai Semakan CCC - Borang B (Notis Memulakan Kerja Bangunan)
Borang OSC / CCC - 1 : Borang Semakan Sijil Siap Pematuhan (CCC)
Borang OSC / CCC - 2 : Borang Dikembalikan Tidak Lengkap (Kegunaan OSC Sahaja)
Borang OSC / CCC - 3 : Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I
Borang OSC / CCC - 4 : Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir II