Application Forms - One Stop Center

Last updated on

Permohonan Kebenaran Merancang
Borang Jabatan Perancang Bandar
Borang PKM 1A : Borang Permohonan Kebenaran Merancang
Borang PKM 1B : Borang Permohonan Kebenaran Merancang (Tunai Syarat)
Senarai Semak Reka Bentuk Bandar Selamat" Crime Prevention Through Environmental Design(CPTED)
Borang A : Permohonan Untuk kebenaran Merancang (Kaedah 3 (1) Mengikut Seksyen 21 (1) Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (dicetak di atas kertas warna kuning)
Borang Kejuruteraan : Syarat Pengemukaan Laporan TIA
Borang JKR: Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang
Borang JPS Annex A (LUC / LSD - CHKLST) : Submission Of Plans For Planning Permission
Borang JAS (AS PAT) : Borang Penapisan Awal Untuk Pembinaan Kilang Baru
Borang TUDM (OLS) : Permohonan Kelulusan Perancangan Pembinaan Struktur / Bangunan / Menara Telekomunikasi Di Kawasan Lapangan Terbang TUDM
Borang SKMM : Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang (Talian Tetap)
Borang BOMBA : Senarai Semak Permohonan untuk Kelulusan Arkitektural (Tukar Guna)
Jadual 1 : Borang Senarai Semak Audit Aksesibiliti Bagi Pemajuan Di Pulau Pinang
Jadual 2 : Borang Senarai Semak Audit Aksesibiliti Oleh Pasukan Audit
Borang Pendaftaran Projek SPEED
 
 
Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Pecah Sempadan / Penyerahan Dan Pemberian Milikan Semula / Cantuman
Borang Jabatan Perancang Bandar
Borang PS 1A : Permohonan Pelan Pecahan Sempadan / Penyerahan Dan Pemberian Milik Semula / Cantuman
Borang A : Permohonan Untuk Kebenaran Merancang (Kaedah 3 (1)) Mengikut Seksyen 21 (1) Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (dicetak di atas kertas warna kuning)
Kertas Perakuan Jurukur (Laporan Ringkas) : Permohonan Pecahan Sempadan / Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula / Cantuman Tanah
Borang JKR : Senarai Semakan Dokumen Permohonan Tukar Syarat / Pecah Sempadan
 
 
Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Tukar Guna
Borang OSC / PTG / W : Borang Semakan Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Burung Walet Dan Tukar Guna (Taska, Tadika, Pusat Jagaan Dan Lain - Lain)
Borang OSC / PTG / PP : Borang Semakan Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Tukarguna Bangunan Industri Bagi Tujuan Penginapan Pekerja Untuk Tempoh Sementara
Borang A : Permohonan Untuk Kebenaran Merancang (Kaedah 3 (1) Mengikut Seksyen 21 (1) Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (dicetak di atas kertas warna kuning)
 
 
Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Untuk Menara Telekomunikasi (TELCO)
Borang TELCO : Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan (TELCO)
 

Permohonan Pelan Landskap
Borang Jabatan Landskap
Borang PL 1A : Permohonan Pelan Landskap (dicetak di atas kertas warna kuning)
 
 
Permohonan Pelan Bangunan
Borang Jabatan Bangunan
Senarai Semak Reka Bentuk Bandar Selamat "Crime Prevention Through Environmental Design(CPTED)"
Borang Kejuruteraan : Senarai Semakan Permohonan Pelan Bangunan Untuk Dewan Dan Tadika
 
 
Borang SKMM
Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan (Talian Tetap)
Senarai Semak Dokumen Pelan Bangunan (Struktur Sistem Pemancar Atas Bangunan)
Borang BOMBA : Senarai Semak Permohonan Untuk Kelulusan Arkitektural
Borang JAS (AS PAT) : Borang Penapisan Awal Untuk Pembinaan Kilang Baru
(Nota : Bagi Cadangan Industri / Bengkel / Gudang Baru Yang Tidak Memerlukan PKM)
 
 
Permohonan Pelan Kerja Tanah Untuk Pembangunan
Borang Jabatan Kejuruteraan
Borang KTUP 1A : Semakan Permohonan Pelan Kerja Tanah
Borang KTUP 1 : Borang Semakan Pelan Permohonan Kerja Tanah
Borang KTUP 2 : Borang Bayaran Pelan Kerja Tanah
Borang KTUP 3 : Borang Pengemukaan Pelan Kerja Tanah
Borang KTUP 6a : Senarai Semak Bagi Pengemukaan Borang B (Notis Memulakan Kerja Tanah)
Borang KTUP 6 : Borang B - Notis Memulakan Kerja Tanah
Borang JPS Annex C (ESCP - CHKLST) : Submission Of Plans For Erosian and Sediment Control
Borang JKR : Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kerja Tanah
 
 
Permohonan Pelan Jalan Dan Parit
Borang Kejuruteraan
Borang Semakan Bayaran Pelan Kejuruteraan (KOD 104)
Yuran Pemprosesan Pelan Kejuruteraan & Pengecualian
Borang JP : Permohonan Pengemukaan Pelan Jalan Dan Parit
Borang JP 1 (Syarat Umum) : Borang Semakan Pelan Jalan Dan Parit Untuk Pembangunan
Borang JP 1 (Syarat Khusus) : Borang Semakan Pelan Jalan Dan Parit Untuk Pembangunan
Borang JP 7 CCC : Senarai Semakan Untuk Pengemukakan Perakuan Berperingkat
Borang JP 9 : MARRIS (0 - 5)
Borang JP 13 : Permohonan Pelan Pemasangan Patil Nama Jalan Dan Papan Tanda Nama Taman
Borang JP 14 : Borang Rekod Penyerahan Kemudahan Awam Semasa CCC
Borang JKR : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Jalan Dan Parit
Borang JPS Annex B (DA / SWMA - CHKLST) : Submission Of Plans For Drainage And Stormwater Management
 
 
Permohonan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
Borang Kejuruteraan
Borang LJUP : Permohonan Pengemukaan Pelan Lampu Jalan untuk Pembangunan
Borang LJUP 1 (Syarat Umum) : Borang Semakan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
Borang LJUP 1 (Syarat Khusus) : Borang Semakan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
 
 
Perakuan Siap Dan Pematuhan CCC
Borang Perakuan Siap Dan Pematuan (CCC)
Borang OSC / CCC - 1 : Borang Semakan Sijil Siap Pematuhan (CCC)
Borang OSC / CCC - 2 : Borang Dikembalikan Tidak Lengkap (Kegunaan OSC Sahaja)
Borang OSC / CCC - 3 : Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I
Borang OSC / CCC - 4 : Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir II