Management & Human Resource Department

Last updated on

Fungsi Jabatan Khidmat Pengurusan : -
 • Berfungsi sebagai jentera pentadbiran Majlis Bandaraya Seberang Perai serta memberi perkhidmatan urusetia kepada Jawatankuasa - Jawatankuasa Penasihat Majlis.
 • Memastikan sistem pengurusan pentadbiran Majlis dilaksanakan dengan teratur, efisien, efektif dan memuaskan kehendak pelanggan.
 • Mewujudkan budaya kerja yang cemerlang untuk memantapkan lagi pentadbiran Majlis.
 • Menguruskan perkara - perkara berkaitan dengan Pentadbiran Am, Personel dan kebajikan kakitangan, Pembekalan dan Stor, Kontrak Dan Perkhidmatan.

 

BAHAGIAN / UNIT
 • Unit Pentadbiran
 • Bahagian Perkhidmatan dan Perjawatan
 • Bahagian Latihan dan Kompetensi
 • Bahagian Perolehan dan Aset
 • Bahagian Kaunter Berpusat
 • Bahagian Kesetiausahaan

 

Unit Pentadbiran : -
 • Menguruskan kawalan sistem kebersihan pejabat.
 • Memastikan semua arahan dan dasar Majlis serta kerajaan dilaksanakan dengan jaya dan cekap.
 • Menguruskan pengeluaran pas letak kereta percuma.
 • Menguruskan penggunaan kenderaan - kenderaan Majlis.
 • Menguruskan hal ehwal Ahli Majlis MBSP.
 • Menguruskan penerimaan dan penghantaran surat - surat.
 • Menguruskan sistem telefon Majlis.
 • Menguruskan warden lalulintas sekolah, waran feri dan kapal terbang.

 

Bahagian Perkhidmatan dan Perjawatan : -
 • Menguruskan pelantikan kakitangan, kenaikan pangkat dan pemangkuan.
 • Menguruskan hal berkaitan dengan perkhidmatan kakitangan.
 • Menguruskan persaraan kakitangan.
 • Mengendalikan hal berkaitan dengan tindakan tatatertib.
 • Menyelaras permohonan pinjaman perumahan dan memproses permohonan pinjaman kenderaan dan komputer.
 • Menguruskan hal berkaitan dengan kemudahan rawatan dan klinik panel.
 • Urusetia kepada :
  1. Pihak Berkuasa Pelantikan
  2. Pihak Berkuasa Tatatertib
  3. Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus MBSP
  4. Majlis Bersama Jabatan
  5. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MBSP

 

Bahagian Latihan dan Kompetensi : -
 • Menguruskan kursus dan latihan untuk kakitangan MBSP.
 • Menguruskan Program Transformasi Minda bagi kakitangan yang baru dilantik di MBSP.
 • Menyelaras peperiksaan perkhidmatan untuk pengesahan jawatan dan peperiksaan khas untuk kenaikan pangkat.
 • Menyelaras permohonan untuk latihan amali dan peralihan di MBSP.

 

Bahagian Perolehan dan Aset : -
 • Menguruskan perolehan vot Jabatan Khidmat pengurusan dan vot bersama DB / SUMBSP (sebahagian).
 • Menguruskan pengiklanan dan penjualan tender atau sebutharga.
 • Urusetia kepada :
  1. Lembaga perolehan
  2. Jawatankuasa Sebutharga
  3. Jawatankuasa Pengurusan Asset Kerajaan (JKPAK)
  4. Lembaga Permeriksa Pelupusan (Aset Alih Kerajaan)
  5. Jawatankuasa Kehilangan
 • Pengurus laporan prestasi pembekal / kontraktor / syarikat.
 • Unit pengurusan aset.
 • Menguruskan pelantikan kontraktor / pembekal / syarikat bagi perkhidmatan dan bekalan.
 • Bekalan seperti berikut :
  1. Kawalan keselamatan kepada premis - premis Majlis
  2. Insuran
  3. Pakaian seragam
  4. Alat tulis
  5. Mesin fotostat
  6. Anai - anai
  7. Pembersihan bangunan pejabat
  8. Hand soap, sanitac dan pewangi

 

Bahagian Kaunter Berpusat : -
 • Memberi dan membekalkan maklumat, panduan, tunjuk arah dan status permohonan yang berkaitan dengan MBSP kepada pelanggan.
 • Menyemak permohonan dan memastikan borang diisi dengan lengkap.
 • Mengumpul maklumat kepuasan pelanggan.

 

Bahagian Kesetiausahaan : -
 • Mengurus keperluan dan agenda Datuk Bandar serta Setiausaha Bandaraya.
 • Memantau penggunaan peruntukan bagi projek jawatankuasa tahun semasa.
 • Menyediakan Pembantu Setiausaha Pejabat untuk mesyuarat - mesyuarat Jawatankuasa dan ad - hoc MBSP serta menguruskan minit - minit mesyuarat Majlis.