Sustainable Development Department

Last updated on

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Jabatan Pembangunan Lestari
   
   
Fungsi Jabatan Pembangunan Lestari adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Bertanggungjawab dalam empowering and accelerate program / projek bersama komuniti berkonsepkan urban regeneration approach bagi memangkin kelestarian pembangunan semula bandar - bandar di Seberang Perai selari dengan matlamat Penang 2030 dan no one will leave behind.
   
bullet.png
Melaksanakan place making exercise dan community engagement bagi pelaksanaan projek fizikal yang melibatkan urban renewal dalam merancakkan pembangunan aktiviti / program Local Economic Development (LED) yang mampan iaitu backlane transformation programme dan community greening spaces.
   
bullet.png
Mentadbir urus perkara berkaitan program dan projek pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan warisan di Seberang Perai yang terdiri daripada aset warisan ketara dan tidak ketara (tangible & intangible asset). Seterusnya menjalankan kajian bagi lokasi - lokasi, bangunan - bangunan atau struktur binaan yang mempunyai nilai seni, warisan dan sejarah untuk dibangunkan atau pulihara bagi tujuan pelancongan dan warisan Seberang Perai. Turut bertanggungjawab dalam memberi ulasan teknikal terhadap permohonan kebenaran merancang atau cadangan pembangunan yang melibatkan bangunan - bangunan yang tersenarai sebagai warisan.
   
bullet.png
Menganjurkan dan menjalankan kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan swasta bagi penganjuran program dalam memperkasakan aktiviti pelancongan di Seberang Perai.
   
bullet.png
Menyelaras dan melaksanakan program dan aktiviti berbentuk pendidikan dan kesedaran bagi pemeliharaan dan pemuliharaan sungai.
   
bullet.png
Sekretariat bagi pelaksanaan Voluntary Local Review (VLR) & SDGs City Roadmap Seberang Perai ke arah Seberang Perai sebagai SDG Cities.
   
bullet.png
Sekretariat bagi penganjuran Butterworth Fringe Festival.