Application Forms - Building Department

Last updated on

Pelan Bangunan (Semua Jenis Pembangunan)
Carta Alir Pelan Bangunan (Semua Jenis)
Borang SKP 1 : (Borang A) Perakuan Pelan - Pelan Bangunan / Struktur
Borang SKP 1a : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan Jenis A & B (Bukan Kediaman)
Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
Borang U : Borang Pengesahan Senarai Semak Kemudahan Akses Rekabentuk Sejagat MS1184:2014 UUK 34A, UKBS 1984
Lampiran A - Syarat Pembangunan Jenis Sekim & Berkaitan
Lampiran C - Syarat Pembangunan Kilang
Lampiran D - Syarat Permit Bangunan Sementara
Lampiran E - Syarat - Syarat Permit Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
 
 
Pelan Bangunan Pindaan Dan Tambahan Rumah Kediaman
Carta Alir Pelan Bangunan Pindaaan Dan Tambahan Rumah Kediaman
Borang Semakan Permohonan (BPR)
SKP 1 : (Borang A) Perakuan Pelan - Pelan Bangunan / Struktur
SKP 1c : Kelulusan Pelan Pindaan Dan Tambahan Rumah Kediaman
SKP 8d : Borang Perakuan Kelulusan
Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 unit ke bawah) / Pindaan dan Tambahan
 
 
Pelan Bangunan Rumah Kediaman (3 Unit Ke Bawah)
Carta Alir Pelan Bangunan Rumah Kediaman 3 Unit Ke Bawah
SKP 1 : (Borang A) Perakuan Pelan-Pelan Bangunan / Struktur
SKP 1b : Kelulusan Pelan Rumah Kediaman (3 Unit Ke Bawah)
SKP 8d : Borang Perakuan Kelulusan
Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 unit ke bawah) / Pindaan dan Tambahan
 
 
Permit Tambahan Kecil Rumah Kediaman (Bagi Tambahan Tingkat Bawah Sahaja Melalui Buku Panduan)
Carta Alir Permohonan Melalui Buku Panduan
 
 
Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
Carta Alir Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
CCC1a : Senarai Semakan CCC - Borang  B (Notis Memulakan Kerja Bangunan)
 
 
Pelan Bangunan Untuk Pembahagian Fasa
SKP 1e : Senarai Semak Permohonan Pindahan Pelan Bangunan Yang Telah Diluluskan Untuk Pembahagian Fasa - CCC
 
Permohonan Permit Kanopi / Khemah
Borang Permohonan Permit Kanopi / Khemah
Syarat Kelulusan Dan Kadar Bayaran Permohonan Permit Kanopi / Khemah
 
 
Pemasangan Tandas
Senarai Semak Permohonan Pelan Sanitari Dalaman Bangunan
Jadual Perkiraan Bayaran Pelan Pemasangan Tandas
Syarat-syarat Pelan Sanitari Dalaman
 
 
Pelan Struktur Bangunan
Senarai Semak Permohonan Pelan Struktur Bangunan
 
 
Pemeriksaan Bangunan Berkala
Borang 2 : Butir - Butir Jurutera Profesional
Borang 3 : Sijil Pemeriksaan Visual
Borang 4 : Sijil Pemeriksaan Struktur
Borang 5 : Sijil Penyata Kerja Pembaikan
Contoh Senarai Kandungan : Laporan Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala
 
 
Permohonan Membaiki Rumah
Borang Permohonan Membaiki Rumah
 
 
Permit Pembinaan Bagi Kawasan Seberang Perai
Manual DCP Seberang Perai : Manual Urusan Mendapatkan Permit Pembinaan Bagi Kawasan Seberang Perai.