Application Forms - Building Department

Last updated on

PERHATIAN :
     
Pelanggan yang dihormati,
     
Sebarang urusan perkhidmatan di kaunter Jabatan Bangunan Kaunter Berpusat MBSP, Menara Bandaraya masih menggunakan Sistem Temujanji. Mohon Tuan / Puan layari https://www.picktime.com/kauntermbsp atau scan QRCode di bawah untuk urusan temujanji dan sila pilih PERKHIDMATAN BILIK 21. Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi 04 - 5497737 / 04 - 5497805 atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    eTemujanji Kod QR
     
Kaedah Pembayaran Secara EFT
     
1.
  Permohonan Pelan Bangunan (SKP)
    Kategori A : Skim dan Kompleks Perniagaan
    Kategori B : 3 Unit Dan Ke Bawah (Bukan Kediaman)
    Kategori C : Pelan Pindaan dan Tambahan (Bukan Kediaman)
    Kategori D : Pelan Permit Bangunan Sementara
    Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
    Borang SKP 1 : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
    Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
    Borang SKP 11 : Senarai Semak Borang B (Peringkat Mula Kerja Di Tapak)
    Lampiran A - Syarat Pembangunan Jenis Sekim & Berkaitan
    Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
     
     
2.
  Permohonan Pelan Bangunan Pindaan Dan Tambahan Rumah Kediaman (PRK)
    Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
    Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
    Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
    Borang PRK 1 : Borang Perakuan Kelulusan
    Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
     
     
3.
  Permohonan Pelan Bangunan Untuk Rumah Kediaman 3 Unit Ke Bawah (RK)
    Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
    Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
    Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
    Borang SKP 11 : Senarai Semak Borang B (Peringkat Mula Kerja Di Tapak)
    Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
     
     
4.
  Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
    Carta Alir Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
     
     
5.
  Permohonan Permit Kecil Bangunan Dan Permit Binaan Sementara Bangunan (PP)
    Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
    Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
    Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
    Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
    Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
    Lampiran E - Syarat -Syarat Pembinaan / Pemasangan Tangga Keselamatan
     
     
6.
  Permohonan Pelan Permit Binaan Sementara Bagi Pelan Yang Telah Diluluskan (PBS)
    Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
    Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
    Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
    Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
     
     
7.
  Pelan Buku Panduan (Pindaan Kecil Rumah Kediaman Taman Perumahan)
    Garis Panduan Permohonan Buku Panduan (Pindaan dan Tambahan Kecil Rumah Kediaman Di Taman Perumahan)
    Jenis Bangunan / Jenis Pindaan Mengikut Kategori Bangunan
    Carta Alir Permohonan
    BP 1 : Borang Permohonan Permit Memulakan Pembinaan Kecil
    Panduan Mengisi Borang
    Kaedah Pembayaran Secara EFT
    Pelan Buku Panduan (Keseluruhan)
     
     
8.
  Permohonan Pembaharuan Kelulusan Pelan Bangunan (PPKB)
    Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
    PKPB 1 : Senarai Semak Pembaharuan Pelan Bangunan
     
     
9.
  Permit Sementara Kanopi
    Syarat Pemohonan Permit Sementara Kanopi
    Carta Alir Permohonan
    Borang Permohonan Permit Sementara Kanopi
    Panduan Mengisi Borang
    Kaedah Pembayaran Secara EFT
    Permit Sementara Kanopi (Keseluruhan)
    Senarai Semak Permohonan / Pengesahan Binaan Telah selesai Dan Pemgembalian Wangan Cagaran Kanopi
    Senarai Semak Bayaran Pengembalian Wang Cagaran Petak Letak Kereta
     
     
10.
  Pemeriksaan Bangunan Berkala
    Borang 2 : Butir - Butir Jurutera Profesional
    Borang 3 : Sijil Pemeriksaan Visual
    Borang 4 : Sijil Pemeriksaan Struktur
    Borang 5 : Sijil Penyata Kerja Pembaikan
    Contoh Senarai Kandungan : Laporan Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala
    Pemeriksaan Bangunan Berkala (Keseluruhan)
    Maklumat Pemeriksaan Secara Berkala Bangunan
     
     
11.
  Pelan Setara Rumah Sesebuah MBSP
    Garis Panduan Pelan Setara Rumah Sesebuah MBSP
    Carta Alir Permohonan
    KPS 1 : Borang Semakan Kelayakan
    KPS 2 : Borang Permohonan Pelan Setara
    KPS 3 : Borang Akuan Sumpah Pemilik Tanah Yang Sah
    KPS 3A : Borang Aku Janji Pemilik Tanah Yang Sah
    Panduan Mengisi Borang
    KPS 4 : Borang Aku Janji Pemohon
    KPS 7 : Surat Syor Kelulusan
    KPS 10 : Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan
    KPS 11 : Borang Permohonan Wang Cagaran
    KPS 12 : Borang Perakuan Siap kerja Pelan Setara
    Kaedah Pembayaran Secara EFT
    Jenis - Jenis Pelan Setara
    Borang Permohonan Pelan Setara Rumah Sesebuah MBSP (Keseluruhan)
     
     
12.
  Permit Sementara Premis Perniagaan Berskala Kecil
    Garis Panduan Permit Perniagaan Berskala Kecil
    Senarai Jenis Perniagaan Berskala Kecil
    Carta Alir Permohonan
    Borang Permohonan Permit Sementara Bangunan Perniagaan Berskala Kecil
    Panduan Mengisi Borang
    Borang Permohonan Pembaharuan Permit Sementara Bangunan Perniagaan Berskala Kecil
    Kaedah Pembayaran Secara EFT
    Permit Bangunan Perniagaan Berskala Kecil (Keseluruhan)
     
     
13.
  Permit Sementara Pusat Mencuci Kereta Secara Manual
    Garis Panduan Permit Sementara Mencuci Kenderaan Secara Manual
    Carta Alir Permohonan
    Borang Permohonan Permit Sementara Pusat Mencuci Kenderaan Secara Manual
    PCK - PPS : Borang Permohonan Pembaharuan Permit
    PCK-08 : Borang Tuntutan Bayaran Balik Wang Cagaran Dan Siap Kerja
    Panduan Mengisi Borang
    Kaedah Pembayaran Secara EFT
    Permit Sementara Pusat Mencuci Kereta Secara Manual (Keseluruhan)
     
     
14.
  Permit Sementara Premis Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas
    Garis Panduan Permit Sementara Premis Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas
    Carta Alir Permohonan
    Borang Permohonan Permit Sementara Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas
    Panduan Mengisi Borang
    Kaedah Pembayaran Secara EFT
    Permit Sementara Premis Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas (Keseluruhan)
     
     
15.
  Permit Membaiki Bangunan
    Carta Alir Permohonan
    Borang Permohonan Membaiki Premis
    Panduan Mengisi Borang
    Kaedah Pembayaran Secara EFT
    Permit Membaiki Bangunan (Keseluruhan)
     
     
16.
a.
Permohonan Kelulusan Untuk Permit Penginapan Pekerja Bagi Kawasan Majlis Bandaraya Seberang Perai - TLQ (Permohonan Baharu Sahaja)
    Lampiran A : Garis Panduan Perancangan Penginapan Pekerja Sementara (Temporary Labour Quarters – TLQ) Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Pulau Pinang
    Syarat Permohonan Kelulusan Bagi Permohonan Penginapan Pekerja Sementara (TLQ) Bagi Kawasan Seberang Perai
    Borang TLQ : Borang Permohonan Kelulusan Bagi Permohonan Penginapan Pekerja Sementara (TLQ) Bagi Kawasan Seberang Perai
    Borang SS - TLQ : Senarai Semak Dokumen Permohonan Penginapan Pekerja Sementara (TLQ) – Pekeliling MMKN (33 / 2023)
    Kaedah Pembayaran Secara EFT
    Permit Penginapan Pekerja Sementara (Keseluruhan)
     
     
16.
b.
Permohonan Kelulusan Untuk Permit Sementara Penginapan Pekerja Bagi Kawasan Majlis Bandaraya Seberang Perai (Permohonan Pembaharuan Sahaja)
    Infografik
    Lampiran A : Garis Panduan Perancangan Tukarguna Bangunan Industri Bagi Tujuan Penginapan Pekerja Untuk Tempoh Sementara Di Kawasan Majlis Bandaraya Seberang Perai
    Lampiran B : Garis Panduan Bangunan Perniagaan Sediada Bagi Tujuan Penginapan Pekerja Untuk Tempoh Sementara Di Kawasan Majlis Bandaraya Seberang Perai
    Lampiran C : Garis Panduan Permit Sementara Rumah Pekerja (Rumah Kongsi) Dan Kemudahan Pekerja Di Luar Tapak Pembinaan Bagi Kawasan Perindustrian Di Bawah Seliaan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC)
     
    Kategori 1 : Bangunan Perniagaan (Tanpa Pindaan Dalaman) :
  Borang PPD1 : Borang Permohonan Kelulusan
  Borang PPD1A : Borang Permohanan Pembaharuan Kelulusan Bagi Permohonan Penginapan Sementara Pekerja Bagi Premis (Bangunan) Perniagaan Yang Tidak Melibatkan Pindaan Dalaman Kepada Premis Sediada
  Borang PL - 1A : Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G : Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
     
    Pelan Lantai: Contoh Agihan Ruang Dalaman Bagi Permohonan Kategori 1
     
    Kategori 2 : Bangunan Perniagaan (Terlibat dengan Pindaan Dalaman) :
  Borang PPTS: Borang Semakan Permohonan Pelan Permit Pindaan Kecil Dalaman Bagi Penginapan Pekerja (Bangunan Perniagaan)
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
     
    Kategori 3 : Bangunan Industri (Kabin / Kontena / Struktur Mudah Alih) Halaman Industri Sediada :
  Borang PPSI / PPSI (TG): Borang Semakan Permohonan Pelan Permit Sementara Bagi Penginapan Pekerja (Bangunan Industri)
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
     
    Kategori 4 : Bangunnan Industri (Tukarguna Bangunan Industri Sediada Kepada Penginapan Pekerja) :
  Borang PPSI / PPSI (TG): Borang Semakan Permohonan Pelan Permit Sementara Bagi Penginapan Pekerja (Bangunan Industri)
  Borang OSC / PTG / PP: Borang Semakan Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Tukarguna Bangunan Industri Bagi Tujuan Penginapan Pekerja Untuk Tempoh Sementara
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
     
    Kategori 5 : Permit Sementara Rumah Kongsi :
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
  Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
     
    Kategori 6 : Permit sementara Rumah Kongsi di Luar Tapak Pembinaan bagi kawasan Perindustrian di bawah seliaan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) :
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang PPDC: Senarai Semakan Permohonan Pelan Permit Sementara Rumah Pekerja (Rumah Kongsi) Dan Kemudahan Pekerja Di Luar Tapak Pembinaan Bagi Kawasan Perindustrian Di Bawah Seliaan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC)
  Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
     
    Kaedah Pembayaran Secara EFT
     
     
17.
  Tatacara Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Pembinaan Di Tapak Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
    Borang Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Bangunan Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
    Tatacara Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Pembinaan Di Tapak Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
    Lampiran A : Aku Janji
    Tatacara Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Pembinaan Di Tapak Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan (Keseluruhan)
     
     
18.
  Pemasangan Tandas
    Senarai Semak Permohonan Pelan Sanitari Dalaman Bangunan
    Syarat - Syarat Pelan Sanitari Dalaman
     
     
19.
  Pelan Struktur Bangunan
    Senarai Semak Permohonan Pelan Struktur Bangunan
     
     
20.
  Pembelian Dokumen / Pelan Bangunan Dan Semakan
    Dokumen Sokongan Untuk Permohonan FOI
    Borang A : Permohonan Untuk Akses Kepada Maklumat
     
     
21.
  Permohonan Pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki (SKM)
    Borang E : Permohonan Bagi Pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki
    Borang C 1 : Permohonan Surat Sokongan Sijil Kelayakan Menduduki
    Borang C 1a : Permohonan Kelulusan Pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki
     
     
22.
  Tuntutan Bayaran Balik Wang Cagaran
    Borang WG 1 : Senarai Semak Permohonan Tuntutan Balik Wang Cagaran
    Borang 107 / L7 : Borang Pulangan Balik Pelbagai Hasil Dan Bayaran (Perlu Disertakan Bersama Borang Permohonan Dan Dokumen Yang Dinyatakan - Tertakluk Kepada Jenis Permohonan)