Crisis Management Department

Last updated on

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Jabatan Pengurusan Krisis
   
   
Fungsi Jabatan Pengurusan Krisis adalah seperti berikut :
   
 • Menyelaras Jabatan Pengurusan Krisis untuk bantuan kerja - kerja kecemasan serta lain - lain tugas khas berdasarkan arahan Datuk Bandar dan Setiausaha Bandaraya.
   
Jabatan Pengurusan Krisis
   
1.
Kerja - Kerja Kecemasan:
   
 
 • Runtuhan kecil.
 • Kebakaran kecil (tong sampah Majlis).
 • Kemalangan jalanraya (pembersihan jalan).
 • Tumpahan serpihan besi, kaca, pasir, tanah merah dan sebagainya.
   
 
Kesediaan Tindakan Menghadapi Kecemasan (MS ISO 14001).
   
 
Respon bagi menghadapi kemalangan dan keadaan kecemasan untuk menghalang tercetusnya impak ke atas alam sekitar ketika berlakunya keadaan kecemasn dan kemalangan di bawah pentadbiran MBSP.
   
 
a.
Banjir Kilat.
d.
Tumpahan Cecair Bahaya.
b.
Tumpahan Sampah
e.
Pelepasan Bahan - Bahan Gas.
c.
Tumpahan Leachate dari Lori Sampah.
f.
Kebakaran atau Letupan.
   
2.
Kerja - Kerja Harian:
   
 
 • Pembersihan parit tersumbat.
 • Bantuan air.
 • Membantu dalam operasi meruntuh bangunan haram.
 • Mesin rumput / semak.
 • Pengangkutan (tertakluk arahan semasa).
 • Pembersihan jalan selepas banjir.
 • Menyembur racun serangga dan pengasapan (fogging).
 • Pembersihan Kompleks Makanan / Pasar Awam (tertakluk arahan semasa).
 • Pembersihan dewan / tapak majlis (tertakluk arahan semasa).
 • Tandas bergerak.
   
3.
Tindakan segera membantu agensi kerajaan lain semasa wabak penyakit berjangkit seperti Demam Denggi, Taun (Kolera), Demam Kepialu (Typhoid), Kumbang Rove dan sebagainya.
   
4.
Membantu Jabatan / Bahagian / Unit lain di MBSP dalam kerja - kerja segera.
   
5.
Tindakan segera ke atas aduan yang berprioriti kecemasan yang dirujuk oleh Datuk Bandar MBSP / Setiausaha Bandaraya / Ketua Jabatan / Biro Pengaduan.
   
6.
Lain - lain arahan daripada Datuk Bandar MBSP, Setiausaha Bandaraya dan Ketua Jabatan.