Health Services Department

Last updated on

BAHAGIAN / UNIT

 • Bahagian Pentadbiran

 • Bahagian Perkhidmatan Veterinar

 • Bahagian Kesihatan Awam

  - Unit Kawalan Vektor

  - Unit Kebersihan dan Keselamatan Makanan

  - Unit Perkhidmatan Klinik

 • Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan


Fungsi Jabatan Perkhidmatan Kesihatan adalah seperti berikut :

 • Pemeriksaan (aedes Survey), Penguatkuasaan, Pendidikan Kesihatan dan Pemusnahan aedes / nyamuk. Pemantau dan pembersihan semak samun.

 • Pemantauan kacau ganggu premis Burung Walit.

 • Pemeriksaan penggredan premis makanan dan pendidikan kesihatan.

 • Imunisasi penyakit demam kepialu (tifiod), pemeriksaan kesihatan fizikal dan pendidikan.

 • Kawalan dan pelesenan ladang ternakan.

 • Pemeriksaan daging rumah sembelih

 • Kawalan pemeliharaan dan pemusnahan anjing.

 • Kawalan haiwan merayau.

 • Pemusnahan gagak.

 • Pemusnahan lalat dan tikus.