Health Services Department

Last updated on

BAHAGIAN / UNIT
     
bullet-right.png
Bahagian Pentadbiran
     
bullet-right.png
Bahagian Pengurusan Strategik dan Kualiti
     
bullet-right.png
Bahagian Perkhidmatan Veterinar
     
bullet-right.png
Bahagian Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
     
bullet-right.png
Bahagian Kesihatan Awam
     
 
i.
Unit Kebersihan Dan Keselamatan Makanan & Unit Pemantauan Dan Penjagaan Kebersihan Tandas
 
ii.
Unit Perkhidmatan Klinik
 
iii.
Unit Kawalan Vektor
 
iv.
Unit Kawalan Kacau Ganggu
 
v.
Unit Kawalan Semak Samun
     
     
Fungsi Jabatan Perkhidmatan Kesihatan adalah seperti berikut:
     
bullet.png
Merancang, mengawal dan melaksana program-program berkaitan perkhidmatan kesihatan awam termasuk kawalan vektor, kawalan kebersihan dan keselamatan makanan, perkhidmatan klinik, pelesenan veterinar dan kawalan haiwan merayau serta pemantauan dan pemeriksaan tempat kerja berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
     
bullet.png
Menyedia dan memberi perkhidmatan yang kreatif dan inovatif untuk faedah dan kesejahteraan warga Seberang Perai.
     
bullet.png
Memainkan peranan yang berkesan dengan mendapatkan penyertaan agensi swasta, NGO, CBO serta warga Seberang Perai dalam hal ehwal perkhidmatan kesihatan awam dan perkhidmatan veterinar.