Commissioner Of Building (COB)

Last updated on

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Unit Pentadbiran
   
bullet-right.png
Unit Kewangan Dan Akaun
   
bullet-right.png
Unit Teknikal Dan Penguatkuasaan
   
   
Fungsi Jabatan Pesuruhjaya Bangunan adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Memastikan penubuhan JMB / MC bagi setiap kawasan pemajuan bertingkat di bawah Akta Pengurusan Strata [Akta 757].
   
tag-blue.png
Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil perakuan penubuhan JMB.
   
tag-green.png
Menangani aduan berkaitan bangunan bertingkat, penubuhan JMB / MC, pertikaian berkenaan akaun pengenggaraan bangunan dan lain - lain.
   
tag-red.png
Menguatkuasakan undang - undang yang berkaitan, mengikut peruntukan di bawah Akta Pengurusan Strata [Akta 757].
   
tag-yellow.png
Mengumpul dan menyelaras data-data berkaitan bangunan berstrata untuk kegunaan Jabatan, Pihak Berkuasa Negeri dan Kerajaan Persekutuan.
   
tag-black.png
Memberi khidmat nasihat berkaitan pengurusan dan penyenggaraan di bawah peruntukan Akta Pengurusan Strata [Akta 757].