Licensing's Guidelines

Last updated on

Document name PDF
   
Garis Panduan Penyediaan Kemudahan Awam PDF
   
Garis Panduan Kaedah Penjajaan Secara Mudah Alih PDF
   
Garis Panduan Lesen Hiburan Awam PDF
   
Garis Panduan Penguatkuasaan Kempen Hari Tanpa Beg Plastik Percuma Negeri Pulau Pinang 2017 PDF
   
Garis Panduan Pengurusan Trak Bergerak (Makanan, Barangan Dan Perkhidmatan) Di Pihak Berkuasa Tempatan PDF
   
Garis Panduan Keterlibatan Pekerja / Pembantu Di Pusat Penjaja MBSP, Premis Perniagaan Dan Penjaja PDF