Licensing's Guidelines

Last updated on

Document name
PDF
   
Garis Panduan Penyediaan Kemudahan Awam PDF
   
Garis Panduan Kaedah Penjajaan Secara Mudah Alih PDF
   
Garis Panduan Lesen Hiburan Awam PDF
   
Garis Panduan Penguatkuasaan Kempen Hari Tanpa Beg Plastik Percuma Negeri Pulau Pinang 2017 PDF
   
Garis Panduan Pengurusan Trak Bergerak (Makanan, Barangan Dan Perkhidmatan) Di Pihak Berkuasa Tempatan PDF
   
Garis Panduan Keterlibatan Pekerja / Pembantu Di Pusat Penjaja MBSP, Premis Perniagaan Dan Penjaja PDF
   
Garis Panduan Pemasangan Papan Iklan Perniagan Di Seberang Perai PDF
   
Garis Panduan Perniagaan Secara Atas Talian (Online) Di Premis Kediaman “Business From Home PDF
   
Garis Panduan Permohonan Dan Peraturan Lesen Premis Dan Iklan MBSP PDF
   
Garis Panduan Pengoperasian Tempat Inap Persendirian Di Skim Kediaman Bertanah Di Pulau Pinang PDF