Dato Haji Ahmad Badawi Hall

Last updated on

Dibuka pada orang ramai sejak Disember 2001. Ianya terletak di Jalan Dato Haji Ahmad Said, Seberang Perai Utara. Kemudahan yang ada dan boleh digunakan oleh orang ramai adalah seperti Dewan Besar, Bilik Seminar (3 buah) dan Bilik VIP.

  

KADAR BAYARAN

KEMUDAHAN SEWA
BIASA (RM) KONSESI (RM)
1. Dewan Besar
4 jam pertama 450.00 225.00
Harian 600.00 300.00
2. Bilik Seminar Atas
4 jam pertama 300.00  150.00
Harian 450.00 225.00
3. Lobi Atas 
4 jam pertama 100.00 50.00
Harian 150.00 75.00
4. Lobi Bawah
4 jam pertama 150.00 75.00
Harian 200.00 100.00
5. Padang
Aktiviti kecil (khalayak tidak melebihi 500 orang) 250.00 125.00
Karnival / konsert yang melibatkan keseluruhan padang 2000.00 1000.00
6. Tanah Lapang
Harian < 1000 kaki persegi 100.00 50.00
Harian > 1000 kaki persegi 200.00 100.00

 

Cagaran akan dikenakan bagi sewaan slot harian (bagi tempoh 8 jam) atau sewaan sepenuh hari, bayaran cagaran yang perlu dibayar oleh penyewa adalah seperti berikut :
     
item
Bagi sewaan TEMPAT (bahagian / kawasan / tapak) yang berjumlah RM 1000.00 dan ke bawah, bayaran cagaran adalah separuh (50%) daripada sewa yang dikenakan.
     
item
Bagi sewaan TEMPAT (bahagian / kawasan / tapak) yang berjumlah RM 1000.00 - RM 5000.00, bayaran cagaran adalah RM 1000.00.
     
item
Bagi sewaan TEMPAT (bahagian / kawasan / tapak) yang berjumlah melebihi RM 5000.00, bayaran cagaran adalah RM 3000.00.