Aplikasi Intranet

Tarikh kemaskini pada

Hanya Untuk Kegunaan Kakitangan MBSP (INTRANET)

1.Cetakan Slip Gaji

Membolehkan kakitangan mencetak sendiri slip gaji bulanan.

2.Cetakan Penyata Saraan Tahunan (EC)

Membolehkan kakitangan mencetak sendiri penyata saraan tahunan.

3.Pertanyaan Klinik Panel

Kakitangan boleh menyemak sendiri had perbelanjaan yang telah digunakan.

4.Permohonan Sistem Cuti

Proses permohonan dan rekod cuti kakitangan adalah secara elektronik.

5.Sistem Kehadiran

Rekod kehadiran kakitangan diuruskan secara elektronik.

6.Semakan Kursus

Kakitangan  boleh menyemak sendiri kursus yang telah dihadiri.

7.Sistem e - Mesyuarat

Pengurusan minit mesyuarat dilakukan secara elektronik bagi mengurangkan penggunaan kertas.

8.Sistem Tempahan Bilik Mesyuarat

Permohonan Tempahan Bilik Mesyuarat.