Jabatan Pematuhan Teknikal Dan Dasar

Tarikh kemaskini pada

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Jabatan Pematuhan Teknikal & Dasar
   
   
Fungsi Jabatan Pematuhan Teknikal & Dasar adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Menjalankan tindakan penguatkuasaan di bawah punca kuasa.
 
  • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).
  • Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172).
  • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).
  • Akta - akta lain / Enakmen / Undang - Undang Kecil / Pekeliling / Garis Panduan / Polisi.
   
bullet.png
Menjalankan penguatkuasaan kerja tanah dan kuari.
   
bullet.png
Menjalankan Penguatkuasaan dasar – dasar kejuruteraan.
   
bullet.png
Menguatkuasakan kawalan bangunan di bawah peruntukan Akta 133 :
 
  • Pembinaan yang tiada pelan kelulusan (haram).
  • Pindaan dalaman dan luaran tanpa kebenaran.
  • Pindaan atau operasi selepas CCC dikeluarkan
   
bullet.png
Menguatkuasakan garis panduan dan dasar – dasar perancangan.
   
bullet.png
Menguatkuasakan dasar dan garis panduan berkenaan kawalan pembangunan.
   
bullet.png
Menjalankan Penguatkuasaan pemeriksaan bangunan / premis.
   
bullet.png
Menjalankan tugas pendakwaan.
   
bullet.png
Mentadbir urus perkara berkaitan Inisiatif Bandar Pintar.
   
bullet.png
Mentadbir urus perkara berkaitan Eco City.
   
bullet.png
Merancang dan menggubal dasar teknikal.
   
bullet.png
Lain – lain arahan dari Datuk Bandar dan Setiausaha Bandaraya.