Unit Audit Dalaman

Tarikh kemaskini pada

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Unit Audit Dalaman
   
   
Fungsi Unit Audit Dalaman adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Membantu meningkatkan tambah nilai dan tadbir urus organisasi.
   
tag-blue.png
Memantau pematuhan aktiviti organisasi melalui semakan audit.
   
tag-green.png
Membantu pengurusan meminimakan risiko yang ada dan mengenalpasti risiko dalam organisasi.
   
tag-red.png
Memberi konsultansi dan pengesahan berdasarkan penemuan audit supaya pengurusan dapat memperbaiki kelemahan, meningkatkan kecekapan dan keberkesanan serta menjimatkan kos sumber.