Unit Audit Dalaman

Tarikh kemaskini pada

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Unit Audit Dalaman
   
   
Fungsi Unit Audit Dalaman adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Untuk menyediakan perkhidmatan jaminan dan perundingan yang bebas dan objektif bagi menambah nilai dan menambahbaik operasi.
   
bullet.png
Membantu organisasi mencapai objektifnya dengan menggunakan pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menambah baik keberkesanan proses tadbir urus, pengurusan risiko dan kawalan.
   
bullet.png
Membantu organisasi dengan memberi perkhidmatan perundingan yang bertujuan untuk menambah nilai dan menambah baik tadbir urus, pengurusan risiko dan proses kawalan organisasi seperti rundingan, khidmat nasihat, pemudah cara dan latihan.