Kependudukan

Tarikh kemaskini pada

Semakan Kriteria SPLWPK

BILANGAN PELANGGAN KAMI


Penduduk Seberang Perai terdiri daripada pelbagai kaum dimana berdasarkan banci yang dijalankan pada tahun 2000, jumlah penduduk Seberang Perai adalah berjumlah 736,306 orang, iaitu, merupakan 55% daripada jumlah penduduk keseluruhan Negeri Pulau Pinang iaitu berjumlah 1,350,671 orang.

Unjuran penduduk Seberang Perai mengikut statistik adalah seperti berikut ; 

KELUASAN

SPU

SPT

SPS

JUMLAH

 26,161 hektar

 23,799 hektar

 24,019 hektar

 73979 hektar

261.12km²

237.55km²

239.74 km²

738.41 km²

Kadar Pertambahan Penduduk Seberang Perai adalah sebanyak 2.2 % setahungrafSumber :

    
i. Laporan Penduduk Daerah dan Pentadbiran, Jabatan Perangkaan Malaysia, 1991.
 
ii. Taburan Penduduk dan Ciri-Ciri Asas Demografi, Jabatan Perangkaan Malaysia, 2000.
 
iii. Laporan Pemeriksaan Rancangan Struktur (Pengubahan) Majlis Perbandaran Seberang Perai.
 
iv. Draf Laporan Pemeriksaan Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang, 2000 - 2020.
 
v. Anggaran Pakar Runding PEMM Consultants Sdn. Bhd.