Jadual Pembersihan Parit Monsun

Tarikh kemaskini pada

SENARAI JADUAL PEMBERSIHAN PARIT MONSUN
TAHUN 2017
BIL
BIL. JADUAL PUSINGAN
DAERAH
BULAN
1.
Jadual Pusingan 2
Seberang Perai Utara (SPU)
2.
Jadual Pusingan 2
Seberang Perai Tengah (SPT)
3.
Jadual Pusingan 2
Seberang Perai Selatan (SPS)