Bayaran Untuk Kemudahan MBSP

Tarikh kemaskini pada

(KMP 391-06)

Jabatan Perkhidmatan Perbandaran

KEMUDAHAN SEWAAN TONG
BIL KEMUDAHAN KONSESI (RM) BIASA (RM)
1 Tong sampah ro - ro seunit / hari 60.00 120.00
2 Caj tambahan trip pada hari yang sama 30.00 60.00
3 Tong sampah MGB 240L seunit / hari 5.00 10.00
4 Tong sampah MGB 660L seunit / hari 15.00 30.00
5 Tong sampah Galvanize seunit / hari 20.00 40.00

 

KEMUDAHAN JENTERA
BIL KEMUDAHAN KONSESI (RM) BIASA (RM)
1 Lori terbuka 1 tan / hari 100.00 200.00
2 Lori terbuka 3 tan / hari 200.00 400.00
3 High pressure jetter / hari 300.00 600.00
4 Catch basin cleaner / hari 300.00 600.00
5 Roadsweeper / hari 300.00 600.00
6 Backhoe / hari 250.00 500.00
7 Grabber crane / hari 250.00 500.00

 

KEMUDAHAN KHIDMAT PEMBERSIHAN
BIL KEMUDAHAN KONSESI (RM) BIASA (RM)
1 Pekerja pembersihan seorang / sehari 40.00 80.00
2 Pekerja pemotongan rumput seorang / sehari 80.00 160.00

 

KEMUDAHAN JENTERA
BIL KEMUDAHAN KONSESI (RM) BIASA (RM)
1 Lori terbuka 1 tan / hari 100.00 200.00
2 Lori terbuka 3 tan / hari 200.00 400.00
3 High pressure jetter / hari 300.00 600.00
4 Catch basin cleaner / hari 300.00 600.00
5 Roadsweeper / hari 300.00 600.00
6 Backhoe / hari 250.00 500.00
7 Grabber crane / hari 250.00 500.00

 

1.1 Syarat - syarat bagi sewaan kemudahan yang disediakan oleh MBSP bagi program atau aktiviti rasmi dan tidak rasmi adalah seperti berikut :
  1.1.1 Sewaan tong sampah ro - ro.
    i. Permohonan perlulah dibuat sekurangnya dua (2) hari waktu bekerja sebelum tarikh sewaan.
    ii. Sewaan tong ro - ro diberikan maksima 2 hari / 48 jam setiap unit.
    iii. Trip sewaan tong ro - ro hanya sekali. Sebarang tambahan trip mengikut kadar caj tambahan trip.
    iv. Penghantaran tong kepada penyewa hanya selepas jam 8 pagi. Trip kutipan tong ro - ro hanya akan dibuat sebelum jam 4 petang.
    v. Pembuangan sisa binaan adalah tidak dibenarkan.
       
  1.1.2 Sewaan tong sampah MGB 240 / 660 dan galvanize.
    i. Permohonan perlulah dibuat sekurangnya dua (2) hari waktu bekerja sebelum tarikh sewaan.
    ii. Minima jumlah sewaan tong adalah empat (4) unit bagi tong sampah MGB 240 manakala satu (1) unit bagi tong sampah MGB 660 dan galvanize.
    iii. Pembuangan sisa binaan adalah tidak dibenarkan.
       
  1.1.3 Sewaan jentera.
    i. Permohonan perlulah dibuat sekurangnya dua (2) hari waktu bekerja sebelum tarikh sewaan.
    ii. Tempoh maksima perkhidmatan adalah enam (6) jam.
       
  1.1.4 Khidmat pembersihan.
    i. Permohonan perlulah dibuat sekurangnya dua (2) hari waktu bekerja sebelum tarikh sewaan.
    ii. Tempoh maksima perkhidmatan adalah lima (5) jam.
    iii. Minima jumlah pekerja adalah tiga (3) orang dalam satu - satu masa.
    iv. Hanya kerja - kerja pembersihan sampah terapung atau pembersihan sampah haram dan semak samun sahaja.

 

Jabatan Landskap

BIL KEMUDAHAN KONSESI (RM) BIASA (RM)
1 1/2 lot 50 hiasan pasu bunga 4 besar & 46 kecil Kesesuaian untuk pentas 10' panjang 100.00 200.00
1 lot 100 hiasan pasu bunga 8 besar & 92 kecil Kesesuaian untuk kanopi 20' X 20' 150.00 300.00
2 lot 200 hiasan pasu bunga 10 besar & 190 kecil Kesesuaian untuk pentas 40' panjang (cth Dewan DHAB) 300.00 600.00
3 lot 300 hiasan pasu bunga 12 besar & 288 kecil Kesesuaian untuk pentas 60' panjang (cth Dewan Kompleks Sukan Bertam) 400.00 800.00
4 lot 400 hiasan pasu bunga 14 besar & 386 kecil Kesesuaian untuk pentas 80' panjang (cth Dewan Milenium) 500.00 1000.00
5 lot 500 hiasan pasu bunga 16 besar & 484 kecil Kesesuaian untuk pentas 100' panjang 600.00 1200.00

 

  • Kadar harga di atas tidak termasuk bagi perhiasan jalan laluan, pintu masuk, foyer, bilik jamuan, tempat khas dan cajnya akan dikira berdasarkan setiap 1/2 lot yang digunakan.
  • Potongan 50% sekiranya pihak penganjur mengangkut dan menyusun sendiri dan caj tambahan sebanyak 20% bagi tiap-tiap hari tambahan.
  • Kerosakan pasu & pokok hiasan akan dikenakan caj seperti berikut:

 

a) Pasu saiz 12" ke bawah RM2.00 seunit RM4.00 sepokok
b) Pasu saiz 12" ke 14" RM4.00 seunit RM8.00 sepokok
c) Pasu saiz 14" ke atas M12.00 seunit RM16.00 sepokok
d) Pasu tempayan 15" RM30.00 seunit RM40.00 sepokok