Jabatan Undang - Undang

Tarikh kemaskini pada

Jabatan ini bertanggungjawab memberi nasihat perundangan, membuat dan menggubal undang - undang kecil untuk Majlis. Seterusnya menguatkuasa undang - undang di dalam kawasan pentadbiran Majlis termasuklah mengeluar kompaun dan mengambil tindakan mahkamah.
   
BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Pentadbiran
   
bullet-right.png
Penyelidikan & Pembangunan
   
bullet-right.png
Guaman Sivil
   
bullet-right.png
FOI
   
bullet-right.png
Kontrak
   
bullet-right.png
Pendakwaan
   
bullet-right.png
Nasihat & Kajian Undang - Undang
   
bullet-right.png
Gubalan & Pewartaan
   
bullet-right.png
Lembaga Rayuan
   
bullet-right.png
Mahkamah Munisipal
   
   
Fungsi Jabatan Undang - Undang adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Memberi nasihat perundangan.
   
bullet.png
Membuat dan menggubal Undang - Undang Kecil untuk MBSP.
   
bullet.png
Menyediakan dokumen perundangan.
   
bullet.png
Menyediakan dan menyemak perjanjian.
   
bullet.png
Mewartakan undang - undang dan dokumen.
   
bullet.png
Menjalankan tindakan pra pendakwaan di mahkamah.
   
bullet.png
Menjalankan tindakan pendakwaan di mahkamah.
   
bullet.png
Menyelaras kes - kes sivil yang dibawa oleh dan terhadap MBSP.
   
bullet.png
Mengendalikan kes - kes di Lembaga Rayuan.