Jabatan Perhubungan Komuniti

Tarikh kemaskini pada

BAHAGIAN / UNIT
   
Terbahagi kepada 3 unit, iaitu;
   
bullet-right.png
Unit Pentadbiran
   
bullet-right.png
Unit Aduan Dan Strategik
   
bullet-right.png
Unit Sukan Dan Fasiliti
   
   
Fungsi Jabatan Perhubungan Komuniti adalah seperti berikut:
   
bullet.png
UNIT PENTADBIRAN :
   
 
 • Menguruskan kerja - kerja pentadbiran dan kewangan jabatan.

 • Merancang dan menyelaras program - program Rasmi MBSP.

 • Menyelaras penggunaan bilik mesyuarat.

 • Penyediaan Laporan Tahunan MBSP.

 • Menguruskan lawatan luar ke MBSP.

 • Menguruskan penerimaan dan penghantaran surat - menyurat.

 • Menyelaras cenderamata lawatan.

   
   
bullet.png
UNIT ADUAN DAN STRATEGIK :
   
 
 • Menyelaras aduan yang diterima oleh MBSP.

 • Menyelaras penggubalan dan pemantauan pelaksanaan Perancangan Strategi MBSP.

 • Menyelaras penyertaan dan penyediaan dokumentasi Anugerah, Pencalonan, Pertandingan yang disertai oleh MBSP.

 • Sekretariat pengauditan Sistem Penarafan Bintang (Sistem Star Rating SSR).

 • Menyelaras input MBSP bagi penyediaan KPI SUK dan SKT Datuk Bandar dan Setiausaha Bandaraya.

   
   
bullet.png
UNIT SUKAN DAN FASILITI :
   
 
 • Menjalankan penyeliaan dan penyelenggaraan kemudahan - kemudahan sukan, rekreasi dan dewan MBSP.

 • Mengendali tempahan penyewaan / penggunaan kemudahan kompleks sukan dan dewan kepunyaan Majlis.

 • Mengurus permohonan dewan orang ramai hakmilik Majlis seluruh Seberang Perai.

 • Menggalakkan penyertaan dan perkembangan aktiviti bersukan di seluruh Seberang Perai.