Jabatan Kemasyarakatan

Tarikh kemaskini pada

BAHAGIAN / UNIT
   
Terbahagi kepada 4 unit, iaitu;
   
bullet-right.png
Unit Pentadbiran
   
bullet-right.png
Unit Media & Protokol
   
bullet-right.png
Unit Eko - Komuniti
   
bullet-right.png
Unit Sukan & Kemudahan Awam
   
Fungsi Jabatan Kemasyarakatan adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
UNIT MEDIA DAN PROTOKOL :
   
 
 • Menyediakan publisiti untuk MBSP melalui media sosial.

 • Mengaturkan sidang akhbar dan presskit.

 • Memberi khidmat nasihat berhubung protokol Majlis.

 • Merancang dan mengurus program - program di MBSP.

 • Menyediakan saluran komunikasi / informasi majlis dengan orang ramai.

   
tag-blue.png
UNIT EKO - KOMUNITI :
   
 
 • Mengadakan aktiviti LA 21 dengan kerjasama pelbagai agensi sama ada kerajaan atau swasta.

 • Mengadakan taklimat kepada orang awam / pelajar - pelajar yang ingin mendapatkan maklumat berkaitan aktiviti kitar semula dan kompos.

 • Mengadakan pameran berkaitan kitar semula, kompos dan MBSP secara am.

   
tag-green.png
UNIT SUKAN DAN KEMUDAHAN AWAM :
   
 
 • Menjalankan penyeliaan dan penyelenggaraan kemudahan-kemudahan sukan, rekreasi dan dewan MBSP.

 • Mengendali tempahan penyewaan / penggunaan kemudahan kompleks sukan dan dewan kepunyaan Majlis.

 • Mengurus permohonan dewan orang ramai hakmilik Majlis seluruh Seberang Perai.