Borang Permohonan - Jabatan Perancang Bandar

Tarikh kemaskini pada

Permohonan Perlanjutan Permohonan Kebenaran Merancang
Borang B : Borang Untuk Perlanjutan Permohonan Kebenaran Merancang
 
 
Permohonan Pembahagian Fasa Pembangunan
 
 
Permohonan Mewujudkan Kejiranan Berpengawal (Guarded Neighbourhood)
 
 
Zon Perancangan Seberang Perai
Semakan Zon Perancangan juga boleh dibuat melalui sistem GIS di pauntan ini :
Web App GIS DRTSP2030 (Semakan Zon Perancangan)
 
Bantahan Mengikut Sek. 21(6) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976
 
 
Permohonan Kebenaran Merancang
 
 
Bayaran Perancang Bandar