Jabatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Tarikh kemaskini pada

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Bahagian Pembangunan Pengurusan Sistem Dan Pangkalan Data
   
bullet-right.png
Bahagian Pengurusan Maklumat Geospatial (GIS)
   
bullet-right.png
Bahagian Insfrastruktur, Rangkaian, Komputer, Audio Visual & Keselamatan ICT
   
bullet-right.png
Bahagian Pengurusan Laman Web, Aplikasi Mobile Dan Livestreaming
   
bullet-right.png
Bahagian Pengurusan Pentadbiran
   
   
Fungsi Bahagian Pembangunan Pengurusan Sistem Dan Pangkalan Data adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Membangunkan dan menyelenggara sistem - sistem aplikasi untuk kegunaan setiap jabatan.
   
bullet.png
Menyelenggara dan menambahbaik sistem - sistem sediaada.
   
bullet.png
Mengkoordinasi pembangunan sistem - sistem oleh vendor.
   
bullet.png
Mengkoordinasi penyelenggaraan sistem - sistem oleh vendor.
   
bullet.png
Penyelenggaraan Server Pangkalan Data Majlis bagi memastikan ianya dapat beroperasi sepanjang masa.
   
bullet.png
Membuat salinan (Backup) data dan sistem aplikasi.
   
bullet.png
Memberi khidmat nasihat dan bantuan kepada jabatan - jabatan mengenai sistem MBSP.
   
bullet.png
Menguruskan segala urusan pendaftaran maklumat Petender / Penyebutharga ICT ke dalam Sistem Kontrak dan Bekalan sehingga menyediakan Kertas Perakuan.
   
bullet.png
Menyediakan surat kelulusan, surat setuju terima dan kontrak untuk semua kerja - kerja yang melibatkan pembangunan dan penyelenggaraan sistem semua Jabatan.
   
bullet.png
Memantau semua proses bayaran samada berjadual atau bayaran secara sekaligus agar tidak ada bayaran yang ditangguh atau dikenakan denda lewat.
   
bullet.png
Menyediakan Laporan Bulanan Pencapaian Objektif, Sasaran dan Pelan Tindakan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS).
   
bullet.png
Menyediakan surat kelulusan, dokumen tender, surat setuju terima dan kontrak untuk semua tender yang dikeluarkan oleh Jabatan ICT.
   
bullet.png
Mengurus dan mengawal selia bajet di bawah vot ICT.
   
bullet.png
Menyediakan kontrak penyelenggaraan peralatan dengan pihak vendor.
   
bullet.png
Pengurusan Latihan.
   
bullet.png
Pengurusan kualiti jabatan.
   
   
Fungsi Bahagian Pengurusan Maklumat Geospatial (GIS) adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Memastikan server GIS berfungsi dengan baik.
   
bullet.png
Menyediakan capaian pengguna jabatan kepada Sistem GIS.
   
bullet.png
Menyediakan platform bagi data jabatan.
   
bullet.png
Membangun, mengurus dan memantau web app GIS.
   
bullet.png
Menyediakan integrasi data Jabatan.
   
   
Fungsi Bahagian Insfrastruktur, Rangkaian, Komputer, Audio Visual & Keselamatan ICT adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Mengurus dan menyelenggara peralatan di dalam Bilik Server agar berfungsi dengan baik setiap masa.
   
bullet.png
Semakan email yang masuk di dalam spam setiap pagi.
   
bullet.png
Semakan kapasiti storan semua server Pusat Data.
   
bullet.png
Pengurusan emel Kakitangan dan Ahli - Ahli Majlis.
   
bullet.png
Menyelenggara dan mengukuhkan rangkaian komputer di Ibu Pejabat, Pejabat Cawangan dan Depo Pembersihan supaya sentiasa berada ditahap yang memuaskan.
   
bullet.png
Mengurus pemasangan dan penyelenggaraan WIFI di lobi, bilik - bilik mesyuarat dan Auditorium.
   
bullet.png
Memastikan peralatan ICT dan rangkaian internet berfungsi semasa Kaunter bergerak.
   
bullet.png
Bertanggungjawab menyelenggara, membaikpulih dan menaiktaraf kesemua peralatan komputer dan pencetak yang rosak.
   
bullet.png
Memberi khidmat nasihat dan bantuan kepada jabatan - jabatan mengenai penggunaan peralatan dan perisian komputer.
   
bullet.png
Pengurusan dan penyelenggaraan mesin Thumb Print untuk pemantauan kehadiran kakitangan dalam Sistem Kehadiran.
   
bullet.png
Pengurusan dan menyelenggara peralatan Audio Visual di Auditorium dan Dewan Kenanga.
   
bullet.png
Pengurusan dan menyelenggara peralatan komputer dan LCD di semua bilik mesyuarat termasuk bilik Ahli Majlis.
   
bullet.png
Mengurus dan menyelenggara keseluruhan peralatan CCTV di Ibu Pejabat MBSP.
   
bullet.png
Melaksanakan kerja - kerja pelupusan peralatan komputer.
   
bullet.png
Pengurusan peralatan ICT dalam setiap pameran yang melibatkan MBSP.
   
bullet.png
Memantau antivirus Panda.
   
bullet.png
Membuat pendaftaran Aset (perkakasan komputer) untuk Harta Majlis (harta modal dan harta inventori).
   
   
Fungsi Bahagian Pengurusan Laman Web, Aplikasi Mobile Dan Livestreaming adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Membangun, mengurus, memantau dan menyelenggara laman web rasmi MBSP.
   
bullet.png
Membangun, mengurus, memantau dan menyelenggara laman web di MBSP.
   
bullet.png
Menghasilkan paparan video.
   
bullet.png
Pengurusan paparan TV di Lobi dan Kaunter MBSP.
   
bullet.png
Pengurusan paparan LED TV MBSP.
   
bullet.png
Merekabentuk kad - kad perayaan, banner dan backdrop untuk Datuk Bandar, SUB dan jabatan - jabatan.
   
bullet.png
Memantau dan mengemaskini perisian Mobile Apps.
   
bullet.png
Merekod dan menguruskan video live Streaming Majlis Penuh MBSP dan menyalurkan ke saluran Youtube dan Facebook MBSP.
   
bullet.png
Membuat backup laman web rasmi dan web - web MBSP).
   
   
Fungsi Bahagian Pengurusan Pentadbiran adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Mengurus bekalan dakwat pencetak kepada setiap jabatan.
   
bullet.png
Mengurus pembelian dan pembayaran peralatan komputer, rangkaian dan pembangunan serta penyelenggaraan sistem - sistem untuk setiap jabatan.
   
bullet.png
Memantau surat masuk dan keluar Jabatan.
   
bullet.png
Menetapkan tarikh dan membuat tempahan bilik mesyuarat.
   
bullet.png
Menguruskan Panjar Wang Runcit jabatan.