Jabatan Pelesenan

Tarikh kemaskini pada

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Unit Pentadbiran
   
bullet-right.png
Unit Lesen Am dan Hiburan
   
bullet-right.png
Unit Pengurusan Gerai
   
bullet-right.png
Unit Lesen Industri
   
bullet-right.png
Unit Papan Iklan dan Banner
   
bullet-right.png
Unit Penjaja dan Peniaga Kecil
   
   
Fungsi Jabatan Pelesenan adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Menerima, memproses dan mengawal semua permohonan lesen dan permit perniagaan baru yang dikeluarkan.
   
bullet.png
Menerima, memproses dan mengawal semua permohonan baru papan iklan luar yang diterima.
   
bullet.png
Menguruskan ruang niaga Majlis serta proses pengisian penjaja.
   
bullet.png
Memantau dan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan bagi memastikan semua aktiviti perniagaan bagi permohonan baru dan pindaan lesen mematuhi syarat - syarat yang ditetapkan.
   
bullet.png
Menyiasat dan mengambil tindakan terhadap aduan yang diterima (mengikut bidang tugas Jabatan Pelesenan).
   
bullet.png
Menjalankan kerja - kerja pengumpulan maklumat dan statistik berkaitan aktiviti perniagaan dan penjajaan.
   
bullet.png
Memantau dan menyemak butiran lesen baru selepas permohonan lesen baru dan pindaan diluluskan.
   
bullet.png
Memantau dan menguatkuasakan undang - undang dan peraturan bagi papan iklan luar baru dan sedia ada.