Undang - Undang Kecil MBSP

Tarikh kemaskini pada

Semakan Kriteria SPLWPK

Undang - Undang Kecil Bayaran Pelan 1981

Undang - Undang Kecil Hotel 2017

Undang - Undang Kecil Pengasingan Sampah Dan Pelesenan Perkhidmatan Pemungutan Sampah Yang Boleh Dikitar Semula (Majlis Perbandaran Seberang Perai) 2016

Undang - Undang Kecil Haiwan Merayau 1990

Undang - Undang Kecil Kawalan Anjing 1982

Undang - Undang Kecil Kedai Makanan & Kedai Kopi 1974

Undang - Undang Kecil Kerja Tanah 1992

Undang - Undang Kecil Pengendali Makanan 1991

Undang - Undang Kecil Penjaja 1991

Undang - Undang Kecil Perniagaan Yang Merbahaya 1974

Undang - Undang Kecil Taman 1992

Undang - Undang Kecil Tandas Awam 1993

Undang - Undang Kecil (Iklan Pilihanraya) 1990

Undang - Undang Kecil (Iklan) 2001

Undang - Undang Kecil (Larangan Merokok Dalam Panggung) 1978

Undang - Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan - Kesalahan (Majlis Bandaraya Seberang Perai) 2020

Undang - Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan - Kesalahan (Majlis Bandaraya Seberang Perai) Jalan, Parit Dan Bangunan 2020

Undang - Undang Kecil (Rumah Urut) 1978

Undang - Undang Kecil Mencegah Kekotoran 1975

Undang - Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah 1994

Undang - Undang Kecil Vandalisme (Majlis Perbandaran Seberang Perai) 1993

Undang - Undang Kecil Slaughter House 1957

Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986

Undang - Undang Kecil Bayaran Lesen Majlis Perbandaran Seberang Perai 1980

Undang - Undang Kecil Taman (Majlis Perbandaran Seberang Perai) 1992

Undang - Undang Kecil Perniagaan Yang Merbahaya, Tidak Sihat Atau Yang Mengganggu Dan Setal - Setal Kerajaan Tempatan Seberang Perai, 1974