Borang Permohonan - Jabatan Bangunan

Tarikh kemaskini pada

PERHATIAN :
 
Pelanggan yang dihormati,
 
Sebarang urusan perkhidmatan di kaunter Jabatan Bangunan (Kaunter 21) Kaunter Berpusat MBSP, Menara Bandaraya masih menggunakan Sistem Temujanji. Mohon Tuan / Puan layari https://www.picktime.com/kauntermbsp atau scan QRCode di bawah untuk urusan temujanji dan sila pilih PERKHIDMATAN BILIK 21. Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi 04 - 5497737 / 04 - 5497805 atau Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya..
eTemujanji Kod QR
 
 
Permohonan Pelan Bangunan (SKP)
Kategori A : Skim dan Kompleks Perniagaan
Kategori B : 3 Unit Dan Ke Bawah (Bukan Kediaman)
Kategori C : Pelan Pindaan dan Tambahan (Bukan Kediaman)
Kategori D : Pelan Permit Bangunan Sementara
Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
Borang SKP 1 : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
Borang SKP 11 : Senarai Semak Borang B (Peringkat Mula Kerja Di Tapak)
Lampiran A - Syarat Pembangunan Jenis Sekim & Berkaitan
Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
 
 
Permohonan Pelan Bangunan Pindaan Dan Tambahan Rumah Kediaman (PRK)
Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
Borang PRK 1 : Borang Perakuan Kelulusan
Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
 
 
Permohonan Pelan Bangunan Untuk Rumah Kediaman 3 Unit Ke Bawah (RK)
Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
Borang SKP 11 : Senarai Semak Borang B (Peringkat Mula Kerja Di Tapak)
Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
 
 
Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
Carta Alir Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
 
 
Permohonan Permit Kecil Bangunan Dan Permit Binaan Sementara Bangunan (PP)
Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
Lampiran E - Syarat -Syarat Pembinaan / Pemasangan Tangga Keselamatan
 
 
Permohonan Pelan Permit Binaan Sementara Bagi Pelan Yang Telah Diluluskan (PBS)
Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
 
 
Pelan Buku Panduan (Pindaan Kecil Rumah Kediaman Taman Perumahan)
Garis Panduan Permohonan Buku Panduan (Pindaan dan Tambahan Kecil Rumah Kediaman Di Taman Perumahan)
Jenis Bangunan / Jenis Pindaan Mengikut Kategori Bangunan
Carta Alir Permohonan
BP 1 : Borang Permohonan Permit Memulakan Pembinaan Kecil
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Pelan Buku Panduan (Keseluruhan)
 
 
Permohonan Pembaharuan Kelulusan Pelan Bangunan (PPKB)
Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
PKPB 1 : Senarai Semak Pembaharuan Pelan Bangunan
 
 
Permit Sementara Kanopi
Syarat Pemohonan Permit Sementara Kanopi
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan Permit Sementara Kanopi
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Permit Sementara Kanopi (Keseluruhan)
Senarai Semak Permohonan / Pengesahan Binaan Telah selesai Dan Pemgembalian Wangan Cagaran Kanopi
Senarai Semak Bayaran Pengembalian Wang Cagaran Petak Letak Kereta
 
 
Pemeriksaan Bangunan Berkala
Borang 2 : Butir - Butir Jurutera Profesional
Borang 3 : Sijil Pemeriksaan Visual
Borang 4 : Sijil Pemeriksaan Struktur
Borang 5 : Sijil Penyata Kerja Pembaikan
Borang Laporan Pemeriksaan Tapak
Contoh Senarai Kandungan : Laporan Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala
Pemeriksaan Bangunan Berkala (Keseluruhan)
Maklumat Pemeriksaan Secara Berkala Bangunan
 
 
Pelan Setara Rumah Sesebuah MBSP
Garis Panduan Pelan Setara Rumah Sesebuah MBSP
Carta Alir Permohonan
KPS 1 : Borang Semakan Kelayakan
KPS 2 : Borang Permohonan Pelan Setara
KPS 3 : Borang Akuan Sumpah Pemilik Tanah Yang Sah
KPS 3A : Borang Aku Janji Pemilik Tanah Yang Sah
Panduan Mengisi Borang
KPS 4 : Borang Aku Janji Pemohon
KPS 7 : Surat Syor Kelulusan
KPS 10 : Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan
KPS 11 : Borang Permohonan Wang Cagaran
KPS 12 : Borang Perakuan Siap kerja Pelan Setara
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Jenis - Jenis Pelan Setara
Borang Permohonan Pelan Setara Rumah Sesebuah MBSP (Keseluruhan)
 
 
Permit Sementara Premis Perniagaan Berskala Kecil
Garis Panduan Permit Perniagaan Berskala Kecil
Senarai Jenis Perniagaan Berskala Kecil
Senarai Jenis Perniagaan Berisiko
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan Permit Sementara Bangunan Perniagaan Berskala Kecil
Panduan Mengisi Borang
Borang Permohonan Pembaharuan Permit Sementara Bangunan Perniagaan Berskala Kecil
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Permit Bangunan Perniagaan Berskala Kecil (Keseluruhan)
 
 
Permit Sementara Pusat Mencuci Kereta Secara Manual
Garis Panduan Permit Sementara Mencuci Kenderaan Secara Manual
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan Permit Sementara Pusat Mencuci Kenderaan Secara Manual
PCK - PPS : Borang Permohonan Pembaharuan Permit
PCK-08 : Borang Tuntutan Bayaran Balik Wang Cagaran Dan Siap Kerja
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Permit Sementara Pusat Mencuci Kereta Secara Manual (Keseluruhan)
 
 
Permit Sementara Premis Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas
Garis Panduan Permit Sementara Premis Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan Permit Sementara Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Permit Sementara Premis Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas (Keseluruhan)
 
 
Permit Membaiki Bangunan
Carta Alir Permohonan
Borang Permohonan Membaiki Premis
Panduan Mengisi Borang
Kaedah Pembayaran Secara EFT
Permit Membaiki Bangunan (Keseluruhan)
 
 
Permohonan Kelulusan Untuk Permit Sementara Penginapan Pekerja Bagi Kawasan Majlis Bandaraya Seberang Perai
Infografik
Lampiran A : Garis Panduan Perancangan Tukarguna Bangunan Industri Bagi Tujuan Penginapan Pekerja Untuk Tempoh Sementara Di Kawasan Majlis Bandaraya Seberang Perai
Lampiran B : Garis Panduan Bangunan Perniagaan Sediada Bagi Tujuan Penginapan Pekerja Untuk Tempoh Sementara Di Kawasan Majlis Bandaraya Seberang Perai
Lampiran C : Garis Panduan Permit Sementara Rumah Pekerja (Rumah Kongsi) Dan Kemudahan Pekerja Di Luar Tapak Pembinaan Bagi Kawasan Perindustrian Di Bawah Seliaan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC)
 
Kategori 1 : Bangunan Perniagaan (Tanpa Pindaan Dalaman) :
  Borang PPD1 : Borang Permohonan Kelulusan
  Borang PPD1A : Borang Permohanan Pembaharuan Kelulusan Bagi Permohonan Penginapan Sementara Pekerja Bagi Premis (Bangunan) Perniagaan Yang Tidak Melibatkan Pindaan Dalaman Kepada Premis Sediada
  Borang PL - 1A : Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G : Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
 
Pelan Lantai: Contoh Agihan Ruang Dalaman Bagi Permohonan Kategori 1
 
Kategori 2 : Bangunan Perniagaan (Terlibat dengan Pindaan Dalaman) :
  Borang PPTS: Borang Semakan Permohonan Pelan Permit Pindaan Kecil Dalaman Bagi Penginapan Pekerja (Bangunan Perniagaan)
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
 
Kategori 3 : Bangunan Industri (Kabin / Kontena / Struktur Mudah Alih) Halaman Industri Sediada :
  Borang PPSI / PPSI (TG): Borang Semakan Permohonan Pelan Permit Sementara Bagi Penginapan Pekerja (Bangunan Industri)
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
 
Kategori 4 : Bangunnan Industri (Tukarguna Bangunan Industri Sediada Kepada Penginapan Pekerja) :
  Borang PPSI / PPSI (TG): Borang Semakan Permohonan Pelan Permit Sementara Bagi Penginapan Pekerja (Bangunan Industri)
  Borang OSC / PTG / PP: Borang Semakan Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Tukarguna Bangunan Industri Bagi Tujuan Penginapan Pekerja Untuk Tempoh Sementara
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
 
Kategori 5 : Permit Sementara Rumah Kongsi :
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
  Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
 
Kategori 6 : Permit sementara Rumah Kongsi di Luar Tapak Pembinaan bagi kawasan Perindustrian di bawah seliaan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) :
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang PPDC: Senarai Semakan Permohonan Pelan Permit Sementara Rumah Pekerja (Rumah Kongsi) Dan Kemudahan Pekerja Di Luar Tapak Pembinaan Bagi Kawasan Perindustrian Di Bawah Seliaan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC)
  Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
 
Kaedah Pembayaran Secara EFT
 
 
Tatacara Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Pembinaan Di Tapak Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
Borang Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Bangunan Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
Tatacara Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Pembinaan Di Tapak Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
Lampiran A : Aku Janji
Tatacara Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Pembinaan Di Tapak Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan (Keseluruhan)
 
 
Pemasangan Tandas
Senarai Semak Permohonan Pelan Sanitari Dalaman Bangunan
Syarat - Syarat Pelan Sanitari Dalaman
 
 
Pelan Struktur Bangunan
Senarai Semak Permohonan Pelan Struktur Bangunan
 
 
Pembelian Dokumen / Pelan Bangunan Dan Semakan
Dokumen Sokongan Untuk Permohonan FOI
Borang A : Permohonan Untuk Akses Kepada Maklumat
 
 
Permohonan Pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki (SKM)
Borang E : Permohonan Bagi Pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki
Borang C 1 : Permohonan Surat Sokongan Sijil Kelayakan Menduduki
Borang C 1a : Permohonan Kelulusan Pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki
 
 
Tuntutan Bayaran Balik Wang Cagaran
Borang WG 1 : Senarai Semak Permohonan Tuntutan Balik Wang Cagaran
Borang 107 / L7 : Borang Pulangan Balik Pelbagai Hasil Dan Bayaran (Perlu Disertakan Bersama Borang Permohonan Dan Dokumen Yang Dinyatakan - Tertakluk Kepada Jenis Permohonan)