Borang Permohonan - Jabatan Bangunan

Tarikh kemaskini pada

PERHATIAN :
   
Pelanggan yang dihormati,
   
Sebarang urusan perkhidmatan di kaunter Jabatan Bangunan Kaunter Berpusat MBSP, Menara Bandaraya masih menggunakan Sistem Temujanji. Mohon Tuan / Puan layari https://www.picktime.com/kauntermbsp atau scan QRCode di bawah untuk urusan temujanji dan sila pilih PERKHIDMATAN BILIK 21. Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi 04 - 5497737 / 04 - 5497805 atau Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya..
  eTemujanji Kod QR
   
   
1.
Permohonan Pelan Bangunan (SKP)
  Kategori A : Skim dan Kompleks Perniagaan
  Kategori B : 3 Unit Dan Ke Bawah (Bukan Kediaman)
  Kategori C : Pelan Pindaan dan Tambahan (Bukan Kediaman)
  Kategori D : Pelan Permit Bangunan Sementara
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang SKP 1 : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
  Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
  Borang SKP 11 : Senarai Semak Borang B (Peringkat Mula Kerja Di Tapak)
  Lampiran A - Syarat Pembangunan Jenis Sekim & Berkaitan
  Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
   
   
2.
Permohonan Pelan Bangunan Pindaan Dan Tambahan Rumah Kediaman (PRK)
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
  Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
  Borang PRK 1 : Borang Perakuan Kelulusan
  Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
   
   
3.
Permohonan Pelan Bangunan Untuk Rumah Kediaman 3 Unit Ke Bawah (RK)
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
  Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
  Borang SKP 11 : Senarai Semak Borang B (Peringkat Mula Kerja Di Tapak)
  Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
   
   
4.
Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
  Carta Alir Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
   
   
5.
Permohonan Permit Kecil Bangunan Dan Permit Binaan Sementara Bangunan (PP)
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
  Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
  Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
  Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
  Lampiran E - Syarat -Syarat Pembinaan / Pemasangan Tangga Keselamatan
   
   
6.
Permohonan Pelan Permit Binaan Sementara Bagi Pelan Yang Telah Diluluskan (PBS)
  Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
  Borang SKP 3 : Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
  Lampiran B - Syarat Pembangunan Individu (3 Unit Ke Bawah) / Pindaan Dan Tambahan
  Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
   
   
7.
Pelan Buku Panduan (Pindaan Kecil Rumah Kediaman Taman Perumahan)
  Garis Panduan Permohonan Buku Panduan (Pindaan dan Tambahan Kecil Rumah Kediaman Di Taman Perumahan)
  Jenis Bangunan / Jenis Pindaan Mengikut Kategori Bangunan
  Carta Alir Permohonan
  BP 1 : Borang Permohonan Permit Memulakan Pembinaan Kecil
  Panduan Mengisi Borang
  Kaedah Pembayaran Secara EFT
  Pelan Buku Panduan (Keseluruhan)
   
   
8.
Permohonan Pembaharuan Kelulusan Pelan Bangunan (PPKB)
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  PKPB 1 : Senarai Semak Pembaharuan Pelan Bangunan
   
   
9.
Permit Sementara Kanopi
  Syarat Pemohonan Permit Sementara Kanopi
  Carta Alir Permohonan
  Borang Permohonan Permit Sementara Kanopi
  Panduan Mengisi Borang
  Kaedah Pembayaran Secara EFT
  Permit Sementara Kanopi (Keseluruhan)
  Senarai Semak Permohonan / Pengesahan Binaan Telah selesai Dan Pemgembalian Wangan Cagaran Kanopi
  Senarai Semak Bayaran Pengembalian Wang Cagaran Petak Letak Kereta
   
   
10.
Pemeriksaan Bangunan Berkala
  Borang 2 : Butir - Butir Jurutera Profesional
  Borang 3 : Sijil Pemeriksaan Visual
  Borang 4 : Sijil Pemeriksaan Struktur
  Borang 5 : Sijil Penyata Kerja Pembaikan
  Borang Laporan Pemeriksaan Tapak
  Contoh Senarai Kandungan : Laporan Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala
  Pemeriksaan Bangunan Berkala (Keseluruhan)
  Maklumat Pemeriksaan Secara Berkala Bangunan
   
   
11.
Pelan Setara Rumah Sesebuah MBSP
  Garis Panduan Pelan Setara Rumah Sesebuah MBSP
  Carta Alir Permohonan
  KPS 1 : Borang Semakan Kelayakan
  KPS 2 : Borang Permohonan Pelan Setara
  KPS 3 : Borang Akuan Sumpah Pemilik Tanah Yang Sah
  KPS 3A : Borang Aku Janji Pemilik Tanah Yang Sah
  Panduan Mengisi Borang
  KPS 4 : Borang Aku Janji Pemohon
  KPS 7 : Surat Syor Kelulusan
  KPS 10 : Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan
  KPS 11 : Borang Permohonan Wang Cagaran
  KPS 12 : Borang Perakuan Siap kerja Pelan Setara
  Kaedah Pembayaran Secara EFT
  Jenis - Jenis Pelan Setara
  Borang Permohonan Pelan Setara Rumah Sesebuah MBSP (Keseluruhan)
   
   
12.
Permit Sementara Premis Perniagaan Berskala Kecil
  Garis Panduan Permit Perniagaan Berskala Kecil
  Senarai Jenis Perniagaan Berskala Kecil
  Carta Alir Permohonan
  Borang Permohonan Permit Sementara Bangunan Perniagaan Berskala Kecil
  Panduan Mengisi Borang
  Borang Permohonan Pembaharuan Permit Sementara Bangunan Perniagaan Berskala Kecil
  Kaedah Pembayaran Secara EFT
  Permit Bangunan Perniagaan Berskala Kecil (Keseluruhan)
   
   
13.
Permit Sementara Pusat Mencuci Kereta Secara Manual
  Garis Panduan Permit Sementara Mencuci Kenderaan Secara Manual
  Carta Alir Permohonan
  Borang Permohonan Permit Sementara Pusat Mencuci Kenderaan Secara Manual
  PCK - PPS : Borang Permohonan Pembaharuan Permit
  PCK-08 : Borang Tuntutan Bayaran Balik Wang Cagaran Dan Siap Kerja
  Panduan Mengisi Borang
  Kaedah Pembayaran Secara EFT
  Permit Sementara Pusat Mencuci Kereta Secara Manual (Keseluruhan)
   
   
14.
Permit Sementara Premis Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas
  Garis Panduan Permit Sementara Premis Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas
  Carta Alir Permohonan
  Borang Permohonan Permit Sementara Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas
  Panduan Mengisi Borang
  Kaedah Pembayaran Secara EFT
  Permit Sementara Premis Pusat Penyembelihan Dan Pemprosesan Ayam, Itik Dan Lain - Lain Unggas (Keseluruhan)
   
   
15.
Permit Membaiki Bangunan
  Carta Alir Permohonan
  Borang Permohonan Membaiki Premis
  Panduan Mengisi Borang
  Kaedah Pembayaran Secara EFT
  Permit Membaiki Bangunan (Keseluruhan)
   
   
16.
Permohonan Kelulusan Untuk Permit Sementara Penginapan Pekerja Bagi Kawasan Majlis Bandaraya Seberang Perai
  Infografik
  Lampiran A : Garis Panduan Perancangan Tukarguna Bangunan Industri Bagi Tujuan Penginapan Pekerja Untuk Tempoh Sementara Di Kawasan Majlis Bandaraya Seberang Perai
  Lampiran B : Garis Panduan Bangunan Perniagaan Sediada Bagi Tujuan Penginapan Pekerja Untuk Tempoh Sementara Di Kawasan Majlis Bandaraya Seberang Perai
  Lampiran C : Garis Panduan Permit Sementara Rumah Pekerja (Rumah Kongsi) Dan Kemudahan Pekerja Di Luar Tapak Pembinaan Bagi Kawasan Perindustrian Di Bawah Seliaan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC)
   
  Kategori 1 : Bangunan Perniagaan (Tanpa Pindaan Dalaman) :
  Borang PPD1 : Borang Permohonan Kelulusan
  Borang PPD1A : Borang Permohanan Pembaharuan Kelulusan Bagi Permohonan Penginapan Sementara Pekerja Bagi Premis (Bangunan) Perniagaan Yang Tidak Melibatkan Pindaan Dalaman Kepada Premis Sediada
  Borang PL - 1A : Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G : Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
   
  Pelan Lantai: Contoh Agihan Ruang Dalaman Bagi Permohonan Kategori 1
   
  Kategori 2 : Bangunan Perniagaan (Terlibat dengan Pindaan Dalaman) :
  Borang PPTS: Borang Semakan Permohonan Pelan Permit Pindaan Kecil Dalaman Bagi Penginapan Pekerja (Bangunan Perniagaan)
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
   
  Kategori 3 : Bangunan Industri (Kabin / Kontena / Struktur Mudah Alih) Halaman Industri Sediada :
  Borang PPSI / PPSI (TG): Borang Semakan Permohonan Pelan Permit Sementara Bagi Penginapan Pekerja (Bangunan Industri)
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
   
  Kategori 4 : Bangunnan Industri (Tukarguna Bangunan Industri Sediada Kepada Penginapan Pekerja) :
  Borang PPSI / PPSI (TG): Borang Semakan Permohonan Pelan Permit Sementara Bagi Penginapan Pekerja (Bangunan Industri)
  Borang OSC / PTG / PP: Borang Semakan Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Tukarguna Bangunan Industri Bagi Tujuan Penginapan Pekerja Untuk Tempoh Sementara
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
   
  Kategori 5 : Permit Sementara Rumah Kongsi :
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang SSPB : Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan
  Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
   
  Kategori 6 : Permit sementara Rumah Kongsi di Luar Tapak Pembinaan bagi kawasan Perindustrian di bawah seliaan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) :
  Borang A : Perakuan Pelan - Pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur
  Borang PPDC: Senarai Semakan Permohonan Pelan Permit Sementara Rumah Pekerja (Rumah Kongsi) Dan Kemudahan Pekerja Di Luar Tapak Pembinaan Bagi Kawasan Perindustrian Di Bawah Seliaan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC)
  Lampiran C - Syarat - Syarat Permit Binaan Sementara (UUK 19) Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Pindaan) 2016
  Borang PL - 1A: Borang Permohonan Lesen Premis
  Lampiran G: Syarat - Syarat Jabatan Teknikal Dalaman MBSP
   
  Kaedah Pembayaran Secara EFT
   
   
17.
Tatacara Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Pembinaan Di Tapak Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
  Borang Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Bangunan Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
  Tatacara Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Pembinaan Di Tapak Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan
  Lampiran A : Aku Janji
  Tatacara Permohonan Memulakan Kerja - Kerja Pembinaan Di Tapak Sebelum Pelan Bangunan Diluluskan (Keseluruhan)
   
   
18.
Pemasangan Tandas
  Senarai Semak Permohonan Pelan Sanitari Dalaman Bangunan
  Syarat - Syarat Pelan Sanitari Dalaman
   
   
19.
Pelan Struktur Bangunan
  Senarai Semak Permohonan Pelan Struktur Bangunan
   
   
20.
Pembelian Dokumen / Pelan Bangunan Dan Semakan
  Dokumen Sokongan Untuk Permohonan FOI
  Borang A : Permohonan Untuk Akses Kepada Maklumat
   
   
21.
Permohonan Pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki (SKM)
  Borang E : Permohonan Bagi Pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki
  Borang C 1 : Permohonan Surat Sokongan Sijil Kelayakan Menduduki
  Borang C 1a : Permohonan Kelulusan Pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki
   
   
22.
Tuntutan Bayaran Balik Wang Cagaran
  Borang WG 1 : Senarai Semak Permohonan Tuntutan Balik Wang Cagaran
  Borang 107 / L7 : Borang Pulangan Balik Pelbagai Hasil Dan Bayaran (Perlu Disertakan Bersama Borang Permohonan Dan Dokumen Yang Dinyatakan - Tertakluk Kepada Jenis Permohonan)