Jabatan Perkhidmatan Perbandaran

Tarikh kemaskini pada

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Bahagian Pembersihan
   
   
Fungsi Jabatan Perkhidmatan Perbandaran adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Menjalankan kerja - kerja pembersihan am.
   
bullet.png
Menguruskan sisa pepejal, tapak pelupusan dan stesen pemindahan sisa pepejal.
   
bullet.png
Pengasingan Sisa Dipunca.
   
bullet.png
Pembersihan pasar awam dan kompleks makan.
   
bullet.png
Unit Recycling.
   
bullet.png
Pengurusan LA21.
   
bullet.png
Pembersihan Parit Monsun.