Jabatan Perkhidmatan Perbandaran

Tarikh kemaskini pada

BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Bahagian Pembersihan
   
   
Fungsi Jabatan Perkhidmatan Perbandaran adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Menjalankan kerja - kerja pembersihan am.
   
tag-blue.png
Menguruskan sisa pepejal, tapak pelupusan dan stesen pemindahan sisa pepejal.
   
tag-green.png
Pengasingan Sisa Dipunca.