Jabatan Perancang Bandar

Tarikh kemaskini pada

Majlis Bandaraya Seberang Perai telah menggunapakai keseluruhan Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976, (Akta 172 dan Akta Perancangan Bandar dan Desa (pindaan) 1995, (Akta A933).
   
BAHAGIAN / UNIT
   
bullet-right.png
Unit Pentadbiran
   
bullet-right.png
Bahagian Rancangan Pemajuan
   
bullet-right.png
Bahagian Kawalan Pembangunan
   
bullet-right.png
Bahagian Perlesenan dan Penguatkuasaan
   
   
Fungsi Jabatan Perancang Bandar adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Menyediakan rancangan pemajuan mengikut kehendak - kehendak Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976.
   
bullet.png
Mengawal pembangunan perumahan, perniagaan dan perindustrian di seluruh Seberang Perai.
   
bullet.png
Merancang projek - projek Majlis atau kerajaan seperti perumahan awam, medan penjaja, pasar awam dan kemudahan rekreasi.
   
bullet.png
Menjalankan kajian dan penyelidikan bagi merumuskan dasar - dasar perancangan dan mewujudkan satu kawasan Pihak Berkuasa Tempatan yang terancang dan teratur.
   
bullet.png
Memberi ulasan dan nasihat perancangan kepada jabatan dan agensi kerajaan, swasta dan orang awam.