Borang Permohonan - Jabatan Kejuruteraan

Tarikh kemaskini pada

Pelan Setara Pondok Bas MPSP Untuk Kegunaan Sejagat
Jenis 2 - Pembangunan Baru / Mempunyai Bahu Jalan Yang Lebar (6m X 3.9m)
Jenis 3 - Di Hadapan Sekolah / Klinik / Kompleks Membeli Belah / Kawasan Tumpuan Ramai (12m X 3.9m)
 
Papan Tanda Dan Bonggol Jalan
Papan Tanda Nama Taman, Kg
Bonggol Jalan
Patil Nama Jalan
 
Jalan Dan Parit
Borang Semakan Bayaran Pelan Kejuruteraan (KOD 104)
Yuran Pemprosesan Pelan Kejuruteraan & Pindaan
Borang Pengemukaan Pelan Jalan Dan Parit (JP)
Borang Semakan Pelan Jalan Dan Parit - Syarat Umum (JP1)
Borang Semakan Pelan Jalan Dan Parit - Syarat Khusus (JP1)
Borang Permohonan Pembayaran Sumbangan Caruman Peparitan (DCC) - (JP5)
Senarai Semakan Untuk Pengemukakan Perakuan Berperingkat - Borang G17 Dan G19 (CCC) - (JP7 CCC) / Senarai Semakan Untuk Permohonan Sokongan Sijil Layak Menduduki - (JP7)
Permohanan Untuk Dikeluarkan Surat Sokongan Sijil Layak Menduduki - (Borang G) - (JP8)
MARRIS (0 - 5) - (JP9)
Permohonan Pelan Pemasangan Patil Nama Jalan Dan Papan Tanda Nama Taman - (JP13)
Borang Permohonan Dan Syarat - Syarat Bagi Pengorekan Jalan Dan Rezab Jalan Yang Diselenggara Oleh MBSP
Syarat Pengemukaan Laporan TIA
Bayaran Fee Lawatan Tapak RM 30.00 (01 April 2017)
 
 
Lampu Jalan Dan Lampu Isyarat
Yuran Pemprosesan Pelan Kejuruteraan & Pindaan
Borang Pengemukaan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan (LJUP)
Borang Semakan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan - Syarat Umum (LJUP1)
Borang Semakan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan - Syarat Khusus (LJUP1)
Semakan Permohonan Kelulusan Siap Pemasangan Lampu Jalan - Untuk Pembangunan (LJUP6)
Semakan Permohonan Kelulusan Siap Pemasangan Lampu Jalan - Untuk Pembangunan (LJUP6 CCC)
Borang Pengemukaan Pelan Lampu Isyarat Untuk Pembangunan (LIUP)
Borang Semakan Pelan Lampu Isyarat Untuk Pembangunan / Pemasangan Baru – Syarat Umum (LIUP 1)
LIUP 1 – Lampiran A - Piawaian / Petunjuk Aspek Lampu Isyarat
Lukisan Piawai Standard Tipikal Lampu Jalan MBSP
Borang Kehadiran Lawatan Tapak Pemeriksaan
Borang Senarai Semak Pemeriksaan Lampu Jalan Keluaran 3 (LJUP 6a)
Borang Senarai Semak Pemeriksaan Lampu Isyarat Keluaran 2 (OC - LIUP)
Borang Penghantaran Barangan Alat - Alat Ganti Lampu Jalan
Buku Manual Operasi Selenggaraan Lampu Jalan / Isyarat
 
Kerja Tanah
Semakan Permohonan Pelan Kerja Tanah (KTUP 1A)
Borang Semakan Pelan Permohonan Kerja Tanah (KTUP 1)
Borang Bayaran Pelan Kerja Tanah (KTUP 2)
Borang Pengemukaan Pelan Kerja Tanah (KTUP 3)
Senarai Semak Bagi Pengemukaan Borang B (Notis Memulakan Kerja Tanah) (KTUP 6a)
Borang B - Notis Memulakan Kerja Tanah (KTUP 6)
Borang Perakuan Pengesahan Aras Tanah Bagi Pembangunan (KTUP 7)
Borang Permohonan Untuk Surat Siap Kerja Tanah (KTUP 8)
Borang Perakuan Pengesahan Aras Tanah Bagi Pembangunan (KTUP 9)
Borang Semakan Permohonan Untuk Surat Siap Kerja Tanah (KTUP 10)
Borang Senarai Semak Teknikal Surat Siap Kerja Tanah (KTUP 11)
Borang Pengecualian Pelan Kerja Tanah (Tanpa Perakuan Jurutera)
Borang Pengecualian Pelan Kerja Tanah (Dengan Perakuan Jurutera)
Bayaran Fee Lawatan Tapak RM 30.00 (01 April 2017)
 
Permohonan Lampu Awam MBSP
Syarat / Dasar Permohohonan Lampu Jalan Awam MBSP
Borang Permohonan Lampu Jalan Awam MBSP
Contoh Pelan Lokasi Permohonan Lampu Awam MBSP
 
Gerai Dan Pasar
Senarai Semak untuk Mengemukakan Pelan Gerai dan Pasar
 
Dewan Dan Tabika
Senarai Semakan Permohonan Pelan Bangunan Untuk Dewan Dan Tadika
 
Permohonan Pemasangan Lightbox Pada Tiang Lampu Jalan MBSP
Borang Permohonan
Borang Senarai Semak
Syarat Sewaan
Akujanji Salinan MBSP
Akujanji Salinan Pemohon
Contoh Spesifikasi Dan Slogan
 
Permohonan Papan Iklan
Borang Permohonan Papan Iklan
Borang Permohonan Papan Iklan Sementara
 
Permohonan Penyewaan LED Skrin MPSP
Borang Penyewaan LED Skrin
Garis Panduan