Borang Permohonan - Jabatan Kejuruteraan

Tarikh kemaskini pada

Pelan Setara Pondok Bas MBSP Untuk Kegunaan Sejagat
Jenis 2 : Pembangunan Baru / Mempunyai Bahu Jalan Yang Lebar (6m X 3.9m)
Jenis 3: Di Hadapan Sekolah / Klinik / Kompleks Membeli Belah / Kawasan Tumpuan Ramai (12m X 3.9m)
 
 
Pelan Setara
PT01 : Butiran Papan Tanda & Parking OKU
PT02 : Butiran Papan Tanda Parkir Ibu Mengandung
PT03 : Butiran Papan Tanda Zon Tunda
PT04 : Butiran Papan Tanda Dewan & Tadika (Plate)
PT04 A : Butiran Papan Harta Majlis (Pasar Awam)
PT04 B : Butiran Papan Harta Majlis (Kompleks Makanan)
PT04 C : Butiran Papan Harta Majlis (Pusat Penempatan Penjaja)
PT05 : Butiran Papan Tanda Nama Taman, Kampung & Pusat Komersil
PT06 : Butiran Papan Tanda Kolam Tadahan
PT07 : Butiran Papan Tanda Motorsikal Berkunci
PT08 : Butiran Papan Tanda Lalulintas Dgn Had Masa (Dilarang Masuk)
PT09 : Butiran Papan Tanda Lalulintas Dgn Had Masa (Jalan Sehala Kanan)
PT10 : Butiran Papan Tanda Lalulintas Dgn Had Masa (Jalan Sehala Kiri)
PT12 : Butiran Cermin Keselamatan
PT13 : Butiran Papan Dilarang Menjaja
RD01 A : Butiran Pagar Anti Climb Type A
RD01 B : Butiran Pagar Anti Climb Type B (Expanded Metal)
RD02 : Butiran Pagar Keselamatan MBSP
RD03 : Butiran Cattle Trap
RD04 : Butiran Heavy Duty Grating 600 - 750 Width
RD05 : Butiran Heavy Duty MS Grating (1050 X 900)
RD06 : Butiran Perangkap Sampah
RD07 : Butiran Concrete Slab Cover With Bomanite Broom Finishing - Without Traffic Loading
RD08 : Butiran Concrete Slab Cover With Bomanite Broom Finishing - With Traffic Loading
RD09 : Butiran Laluan Pejalan Kaki Jenis Interlocking Light & Heavy Duty
RD10 : Butiran Patil Nama Jalan Strata
RD11 : Butiran Patil Nama Jalan MBSP
RD12 : Butiran Bonggol Jalan (Jenis A)
RD13 : Butiran Bonggol Jalan (Jenis B)
RD14 : Butiran RC Sump With Piles, Maximum Invert Depth 2.2 M
RD15 : Butiran RC Sump Without Piles, Maximum Invert Depth 2.2 M
RD16 : Butiran Box Culvert Cast In Situ With Ms Grating 600mm x 600mm
RD17 : Butiran Dan Plan Tempat Letak Kereta
RD18 : Butiran Guardrail - Single Mounted Type
RD19 : Butiran Patil Nama Jalan (Bertiang Tinggi)
RD20 : Butiran Pagar Keselematan MBSP (Bandar Selamat)
RD21 : Keratan Tipikal Pemotongan Jalan
RD22 A : Butiran Precast Box - Culvert With Dwf (Standard Size)
RD25 : Butiran Bebendul Jalan Jenis B1 & B2
RD26 : Butiran Patil Nama Parit MBSP
RD27 : Bebendul Jalan Lubang Scupper & Bebendul B2
RD29 : Pelan Butiran Slot Drain
 
 
Jalan Dan Parit
Borang KOD 104 : Borang Semakan Bayaran Pelan Kejuruteraan
Yuran Pemprosesan Pelan Kejuruteraan & Pindaan
Borang JP : Borang Pengemukaan Pelan Jalan Dan Parit
JP 1 (Syarat Umum) : Borang Semakan Pelan Jalan Dan Parit
JP 1 (Syarat Khusus) : Borang Semakan Pelan Jalan Dan Parit
Borang JP 5 : Borang Permohonan Pembayaran Sumbangan Caruman Peparitan (DCC)
Borang JP 7 CCC : Senarai Semakan Untuk Pengemukakan Perakuan Berperingkat
Borang JP 8 : Permohanan Untuk Dikeluarkan Surat Sokongan Sijil Layak Menduduki (Borang G)
Borang JP 9 : MARRIS (0 - 5)
Borang JP 13 : Permohonan Pelan Pemasangan Patil Nama Jalan Dan Papan Tanda Nama Taman
Borang JP 14 : Borang Rekod Penyerahan kemudahan Awam Semasa CCC
Borang Permohonan Dan Syarat - Syarat Bagi Pengorekan Jalan Dan Rezab Jalan Yang Diselenggara Oleh MBSP
Syarat Pengemukaan Laporan TIA
Bayaran Fee Lawatan Tapak RM 30.00
 
 
Lampu Jalan Dan Lampu Isyarat
Yuran Pemprosesan Pelan Kejuruteraan & Pindaan
Borang LJUP : Borang Pengemukaan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
LJUP 1 (Syarat Umum) : Borang Semakan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
LJUP 1 (Syarat Khusus) : Borang Semakan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
Borang LJUP 6 : Semakan Permohonan Kelulusan Siap Pemasangan Lampu Jalan - Untuk Pembangunan
Borang LJUP 6 CCC : Semakan Permohonan Kelulusan Siap Pemasangan Lampu Jalan - Untuk Pembangunan
Borang LIUP : Borang Pengemukaan Pelan Lampu Isyarat Untuk Pembangunan
Syarat Umum (LIUP 1) : Borang Semakan Pelan Lampu Isyarat Untuk Pembangunan / Pemasangan Baru
Borang LIUP 1 : Lampiran A - Piawaian / Petunjuk Aspek Lampu Isyarat
Lukisan Piawai Standard Tipikal Lampu Jalan MBSP
Borang Kehadiran Lawatan Tapak Pemeriksaan
Borang LJUP 6a : Borang Senarai Semak Pemeriksaan Lampu Jalan Keluaran 3
Borang OC - LIUP : Borang Senarai Semak Pemeriksaan Lampu Isyarat Keluaran 2
Borang Penghantaran Barangan Alat - Alat Ganti Lampu Jalan
Buku Manual Operasi Selenggaraan Lampu Jalan / Isyarat
Spesifikasi SCADA : Sistem Pemantauan Lampu Jalan MBSP
 
 
Kerja Tanah
KTUP 1A : Semakan Permohonan Pelan Kerja Tanah
KTUP 1 : Borang Semakan Pelan Permohonan Kerja Tanah
KTUP 2 : Borang Bayaran Pelan Kerja Tanah
KTUP 3 : Borang Pengemukaan Pelan Kerja Tanah
KTUP 6a : Senarai Semak Bagi Pengemukaan Borang B (Notis Memulakan Kerja Tanah)
KTUP 6 : Borang B - Notis Memulakan Kerja Tanah
KTUP 7 : Borang Perakuan Pengesahan Aras Tanah Bagi Pembangunan
KTUP 8 : Borang Semakan Permohonan Pengesahan Aras Tanah
KTUP 10 : Borang Semakan Permohonan Untuk Surat Siap Kerja Tanah
KTUP 11 : Borang Semakan Permohonan Siap Kerja Tanah
Borang Pengecualian Pelan Kerja Tanah (Tanpa Perakuan Jurutera)
Borang Pengecualian Pelan Kerja Tanah (Dengan Perakuan Jurutera)
Bayaran Fee Lawatan Tapak RM 30.00
 
 
Permohonan Lampu Awam MBSP
Syarat / Dasar Permohohonan Lampu Jalan Awam MBSP
Borang Permohonan Lampu Jalan Awam MBSP
Contoh Pelan Lokasi Permohonan Lampu Awam MBSP
 
 
Permohonan Bonggol Jalan
Borang Permohonan Pembinaan Bonggol Jalan (Hump) Di Dalam Taman Perumahan
 
 
Gerai Dan Pasar
Senarai Semak Untuk Mengemukakan Pelan Gerai Dan Pasar
 
 
Dewan Dan Tabika
Senarai Semakan Permohonan Pelan Bangunan Untuk Dewan Dan Tadika
 
 
Permohonan Pemasangan Lightbox Pada Tiang Lampu Jalan MBSP
Borang Permohonan
Borang Senarai Semak
Syarat Sewaan
Akujanji Salinan MBSP
Akujanji Salinan Pemohon
Contoh Spesifikasi Dan Slogan
 
 
Permohonan Papan Iklan
Borang Permohonan Papan Iklan
Borang Permohonan Papan Iklan Sementara
 
 
Permohonan Penyewaan LED Skrin MBSP
Borang Penyewaan LED Skrin
Garis Panduan Penyewaan Skrin LED MPSP
 
 
Permohonan Pemasangan Smart Street Pole (SSP)
Borang KOD 104 : Borang Semakan Bayaran Pelan Kejuruteraan
Carta Alir SSP - 1 : Carta Alir Permohonan Kelulusan Tapak Smart Street Pole (SSP) Di Kawasan Seberang Perai
SSP - 1 : Senarai Semak Permohonan Kelulusan Tapak Smart Street Pole (SSP) Di Kawasan Seberang Perai
Carta Alir SSP - 2 : Carta Alir Permohonan Kelulusan Pelan Reka Bentuk Dan Pemasangan Smart Street Pole (SSP) Di Kawasan Seberang Perai
SSP - 2a : Senarai Semak Dokumen Permohonan Kelulusan Pelan Reka Bentuk Dan Pemasangan Smart Street Pole (SSP) Di Kawasan Seberang Perai
SSP - 2b : Borang Semakan Teknikal Pelan Reka Bentuk Smart Street Pole (SSP) Di Kawasan Seberang Perai
Lukisan Piawaian Elektrik Smart Street Pole (SSP)
Garis Panduan Pemasangan Smart Street Pole (SSP) Di Negeri Pulau Pinang