Jabatan Pematuhan Teknikal Dan Dasar

Papar #
Nama Kedudukan Telefon Mudah alih Faks
Pejabat Am Jabatan 045497865
Tn. TPr. Mohd Ridzal b. Abdul Pengarah 045497535 019-4755111
Pn. Siti Rahmah bt. Md Yusoff Ketua Penolong Pengarah 045497477
En. Mohd Hazren b. Mohd Zahir Penolong Pengarah Kanan 045497550
En. Ahmad Tarmizi b. Omar Ketua Pen. Pegawai Senibina Kanan 045497572
En. Mohd Saedon b. Ahmad Pen. Jurutera 045497624
En. Muhammad Kader b. Saed Ahmad Pen. Jurutera 045497630
En. Amin b. Abdul Rahim Pen. Pegawai Senibina 045497583
En. Mohamad Safuan b. Samsudin Pen. Pegawai Senibina 045497588
Pn. Hasnah bt. Shaari Pen. Pegawai Tadbir 045497883
En. Mohd Nazri b. Hashim Pen. Pegawai Senibina 045497586
Pn. Nurul Shahira bt. Mohd Nasir Pen. Pegawai Perancang Bandar 045497548
En. Mohamad Syukri b. Abdullah Pen. Pegawai Perancang Bandar 045497531
En. Ikhwan Ali b. Wazani Pen. Pegawai Perancang Bandar 045497719