Enakmen Kebebasan Maklumat (FOI)

Tarikh kemaskini pada

ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT PULAU PINANG 2010 (FOI)
[ENAKMEN 16]

   
Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah polisi pentadbiran yang Cekap, Akauntabiliti dan Telus (CAT), telah berusaha bagi memastikan rakyat Pulau Pinang diberi kebebasan untuk mengakses maklumat melalui saluran yang betul dan tepat. Selaras dengan tujuan tersebut, Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 telah diwartakan.
   
Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 [Enakmen 16] telah diwartakan pada 2 Februari 2012 dan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2015. Bagi tujuan pelaksanaan Enakmen 16 ini, maka dua (2) undang - undang subsidiari berkaitan Enakmen telah disediakan dan berkuatkuasa pada 1 Januari 2015. Dua (2) subsidiari dimaksudkan adalah seperti berikut :
(1)
Peraturan - Peraturan Kebebasan Maklumat Pulau Pinang (Akses Kepada Maklumat) 2014; dan
(2)
Kaedah - Kaedah Lembaga Rayuan Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2014
   
Mana - mana individu yang ingin mendapatkan sebarang maklumat daripada Jabatan Kerajaan Negeri, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan, maka permohonan boleh dibuat mengikut ketetapan peraturan - peraturan yang ditetapkan dalam Enakmen dan juga undang - undang subsidiari berkenaan. Permohonan mendapatkan maklumat atau akses kepada maklumat hendaklah dibuat kepada Pegawai Maklumat di jabatan terbabit.
   
Sekiranya memerlukan sebarang maklumat atau bantuan berhubung perkara ini, sila berhubung dengan pegawai di Jabatan Undang - Undang, Majlis Bandaraya Seberang Perai, Puan Rosilah binti Abd Rashid di talian terus 04 - 5497479 atau e - mel atau Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya..
   
:::
:::
:::
:::