Wawasan

Tarikh kemaskini pada

  

VISI

Seberang Perai Berdaya Huni, Mampan, Inklusif, Hijau, Kompetitif dan Bandar Pintar

MISI

Menawarkan perkhidmatan perbandaran, perancangan pembangunan berkesan dan proaktif kepada kehendak komuniti Seberang Perai berlandaskan prinsip Amanah, Betul dan Cepat

DASAR MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI

Seberang Perai Bandaraya Rendah Karbon Dan Bandar Pintar Berpaksikan Rakyat

"A People Centric Low Carbon And Smart City"

MOTO

Seberang Perai Aspirasi Bandar Masa Hadapan

NILAI KORPORAT

MBSP berkerjasama di antara organisasi dan komuniti untuk meningkatkan hasil, mendapat pulangan yang baik bagi setiap ringgit dan meningkatkan tahap perkhidmatan

“ We work collaboratively across organization and communities to improve outcome, value for money and services ”

PRINSIP PANDUAN

Bandar untuk semua
 “City for all”

Penekanan kepada :

arrw01_10a Improve governance and inclusiveness
arrw01_10a Accessibility and mobility
arrw01_10a No one should be excluded
arrw01_10a Gender responsive and participatory budgeting
arrw01_10a Universal Design