Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Tarikh kemaskini pada

SEKSYEN / UNIT
   
bullet-right.png
Seksyen Pembangunan Organisasi
   
bullet-right.png
Seksyen Pembangunan Modal Insan
   
bullet-right.png
Seksyen Perkhidmatan
   
bullet-right.png
Seksyen Pentadbiran
   
bullet-right.png
Unit Integriti
   
   
Fungsi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia adalah seperti berikut:
   
tag-black.png
Menguruskan pelantikan kakitangan, kenaikan pangkat, tanggung kerja dan pemangkuan.
   
tag-blue.png
Menguruskan hal berkaitan dengan perkhidmatan kakitangan.
   
tag-green.png
Menguruskan persaraan kakitangan.
   
tag-red.png
Mengendalikan hal berkaitan dengan integriti dan tatatertib.
   
tag-yellow.png
Menyelaras permohonan pinjaman perumahan dan memproses permohonan pinjaman kenderaan dan komputer.
   
tag-black.png
Menguruskan hal berkaitan dengan kemudahan rawatan dan klinik panel.
   
tag-black.png
Urusetia kepada :
 
  • Pihak Berkuasa Pelantikan.
  • Pihak Berkuasa Tatatertib.
  • Panel Pembangunan Sumber Manusia.
  • Jawatankuasa Antirasuah MBSP
  • Jawatankuasa Antidadah MBSP.
  • Majlis Bersama Jabatan.
  • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.
  • Anugerah Pekerja Contoh.
  • Anugerah Integriti.
  • Sistem Kualiti ABMS.
   
tag-blue.png
Menguruskan kursus dan latihan untuk kakitangan MBSP.
   
tag-green.png
Lain – lain arahan tadbir urus dari Datuk Bandar dan Setiausaha Bandaraya.