Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Tarikh kemaskini pada

SEKSYEN / UNIT
   
bullet-right.png
Seksyen Pembangunan Organisasi
   
bullet-right.png
Seksyen Pembangunan Modal Insan
   
bullet-right.png
Seksyen Perkhidmatan
   
bullet-right.png
Seksyen Pentadbiran
   
bullet-right.png
Unit Integriti
   
   
Fungsi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia adalah seperti berikut:
   
bullet.png
Menguruskan pelantikan kakitangan, kenaikan pangkat, tanggung kerja dan pemangkuan.
   
bullet.png
Menguruskan hal berkaitan dengan perkhidmatan kakitangan.
   
bullet.png
Menguruskan persaraan kakitangan.
   
bullet.png
Mengendalikan hal berkaitan dengan integriti dan tatatertib.
   
bullet.png
Menyelaras permohonan pinjaman perumahan dan memproses permohonan pinjaman kenderaan dan komputer.
   
bullet.png
Menguruskan hal berkaitan dengan kemudahan rawatan dan klinik panel.
   
bullet.png
Urusetia kepada :
 
  • Pihak Berkuasa Pelantikan.
  • Pihak Berkuasa Tatatertib.
  • Panel Pembangunan Sumber Manusia.
  • Jawatankuasa Antirasuah MBSP
  • Jawatankuasa Antidadah MBSP.
  • Majlis Bersama Jabatan.
  • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.
  • Anugerah Pekerja Contoh.
  • Anugerah Integriti.
  • Sistem Kualiti ABMS.
   
bullet.png
Menguruskan kursus dan latihan untuk kakitangan MBSP.
   
bullet.png
Lain – lain arahan tadbir urus dari Datuk Bandar dan Setiausaha Bandaraya.