Risalah MBSP

Tarikh kemaskini pada

Kadar Bayaran yang dinyatakan adalah termasuk Caj GST 6% yang dilaksanakan mulai 01 April 2015.

 

Jabatan
Khidmat Pengurusan
Jabatan
Undang-Undang
Jabatan
Perbendaharaan
Direktorat
Penguatkuasaan
 kps  unds  kews  pers

 

Jabatan
Bangunan
 bans
 kanopis tkrumahs  pelans 
Panduan Permohonan Permit Binaan
Sementara Kanopi
Panduan Tambahan Kecil Rumah Kediaman Taman Perumahan Panduan Permohonan Pelan Bangunan
 Jenis Skim

 

Jabatan
Kejuruteraan
kej bjs  kej gjs   kej pis kej ljs 
Permohonan Untuk Membina
Bonggol Jalan Di Seberang Perai
Permohonan Untuk Menggali Jalan
Di Seberang Perai
Permohonan Permit Papan Iklan Di Kawasan
Seberang Perai
Permohonan Untuk Pemasangan
Lampu Jalan Awam MBSP

 

Jabatan
Kemasyarakatan
 kmsys
 kem kss  kem majliss
Panduan Sewaan Kemudahan Kompleks Sukan Dan Dewan Panduan Sewaan Kemudahan MBSP

 

Jabatan
Penilaian Dan Pengurusan Harta
 penilaian
 penilaian seksyen 134  penilaian seksyen 135
Publisiti
Seksyen 134
Akta Kerajaan Tempatan 1976
(Akta 171)
Pengecualian Dari Kadar
Publisiti
Seksyen 135
Akta Kerajaan Tempatan 1976
(Akta 171)
Pengecualian Atau Pengurangan Kadar

 

Jabatan
Pelesenan
Jabatan
Pesuruhjaya Bangunan
Jabatan
Perancang Bandar
Jabatan
Perkhidmatan Perbandaran
 lesens cobs  pers  perbdrs 

 

Unit
OSC
perbdrs 

 

Jabatan
Perkhidmatan kesihatan
cobs 
 Program Pemandulan Anjing MPSP  Pemeliharaan Dan Pelesenan Anjing MPSP
Program Pemandulan Anjing MBSP Pemeliharaan Dan Pelesenan Anjing MBSP