Risalah Laporan Pencapaian Kad Laporan MBSP

Tarikh kemaskini pada

LAPORAN PENCAPAIAN
BIL
LAPORAN PENCAPAIAN SEBERANG PERAI CORPORATE PRIORITIES
MUAT TURUN
MENGIKUT TAHUN
1.
Laporan Pencapaian Tahun 2021
2.
Laporan Pencapaian Tahun 2020
3.
Laporan Pencapaian Tahun 2018
 

 

RISALAH LAPORAN PENCAPAIAN KAD LAPORAN MBSP
BIL
KAD LAPORAN MBSP (MBSP's REPORT CARD) TAHUN 2023
MUAT TURUN
SUKU TAHUN KEDUA 2023
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
SUKU TAHUN KEEMPAT 2023
1.
Bahasa Melayu
Risalah Versi Bahasa Malaysia
2.
Bahasa Inggeris
 
BIL
KAD LAPORAN MBSP (MBSP's REPORT CARD) TAHUN 2022
MUAT TURUN
SUKU TAHUN PERTAMA 2022
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
SUKU TAHUN KEDUA 2022
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
SUKU TAHUN KETIGA 2022
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
SUKU TAHUN KEEMPAT 2022
1.
Bahasa Melayu
Risalah Versi Bahasa Malaysia
2.
Bahasa Inggeris
 
BIL
KAD LAPORAN MBSP (MBSP's REPORT CARD) TAHUN 2021
MUAT TURUN
SUKU TAHUN PERTAMA 2021
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
SUKU TAHUN KEDUA 2021
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
SUKU TAHUN KETIGA 2021
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
SUKU TAHUN KEEMPAT 2021
1.
Bahasa Melayu
 
BIL
KAD LAPORAN MBSP (MBSP's REPORT CARD) TAHUN 2020
MUAT TURUN
SUKU TAHUN PERTAMA 2020
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
SUKU TAHUN KEDUA 2020
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
SUKU TAHUN KETIGA 2020
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
SUKU TAHUN KEEMPAT 2020
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
 
BIL
KAD LAPORAN MBSP (MBSP's REPORT CARD) TAHUN 2019
MUAT TURUN
SUKU TAHUN PERTAMA 2019
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
SUKU TAHUN KEDUA 2019
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
SUKU TAHUN KEEMPAT 2019
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
 
BIL
KAD LAPORAN MBSP (MBSP's REPORT CARD) TAHUN 2018
MUAT TURUN
SUKU TAHUN PERTAMA 2018
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
SUKU TAHUN KEDUA 2018
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
SUKU TAHUN KETIGA 2018
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil
SUKU TAHUN KEEMPAT 2018
1.
Bahasa Melayu
2.
Bahasa Inggeris
3.
Bahasa Mandarin
4.
Bahasa Tamil