Muat Turun Borang

Tarikh kemaskini pada

Borang Kerjaya (Invest Penang)
Klik borang untuk muat turun.
 
 
Urusetia Pusat Setempat (OSC)
 
Permohonan Kebenaran Merancang
Borang Jabatan Perancang Bandar dan Pengindahan
Borang PKM 1A: Borang Permohonan Kebenaran Merancang
Borang A: Permohonan Untuk kebenaran Merancang (Kaedah 3 (1) Mengikut Seksyen 21 (1) Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (dicetak di atas kertas warna kuning)
Borang Kejuruteraan: Senarai Semakan Untuk Permohonan Kebenaran Merancang
Borang JKR: Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang
Borang JPS Annex A (LUC/LSD-CHKLST): Submission Of Plans For Planning Permission
 
Borang SKMM
Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang (Talian Tetap)
Senarai Semak Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang (Struktur Menara Sistem Pemancar Atas Tanah)
Borang Bomba
Borang JAS (AS PAT): Borang Penapisan Awal Untuk Pembinaan Kilang Baru
 
 
Permohonan Kebenaran Merancang (Tunai Syarat)
Borang Jabatan Perancang Bandar dan Pengindahan
Borang PKM 1B: Borang Permohonan Kebenaran Merancang(Tunai Syarat)
 
Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Pecah Sempadan / Penyerahan dan Pemberian Milikan Semula / Cantuman
Borang Jabatan Perancang Bandar dan Pengindahan
Borang PS 1A: Permohonan Pelan Pecahan Sempadan / Penyerahan dan Pemberian Milik Semula / Cantuman
Borang A: Permohonan Untuk Kebenaran Merancang (Kaedah 3 (1)) Mengikut Seksyen 21 (1) Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (dicetak di atas kertas warna kuning)
Borang JKR: Senarai Semakan Dokumen Permohonan Tukar Syarat / Pecah Sempadan
 
Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Pecah Sempadan / Penyerahan dan Pemberian Milikan Semula / Cantuman (Tunai Syarat)
Borang Jabatan Perancang Bandar dan Pengindahan
Borang PS 1B: Permohonan Pelan Pecahan Sempadan / Penyerahan dan Pemberian Milik Semula / Cantuman
 
 
Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Burung Walet dan Tukar Guna
Borang PTG/W: Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Burung Walet dan Tukar Guna
Borang A: Permohonan Untuk Kebenaran Merancang (Kaedah 3 (1) Mengikut Seksyen 21 (1) Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (dicetak di atas kertas warna kuning)
 
Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Menara Telekomunikasi
Borang PKM: Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Menara Telekomunikasi
 
Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Tempoh Terhad
Borang PKM Terhad: Borang Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Tempoh Terhad
Borang A: Permohonan Untuk kebenaran Merancang (Kaedah 3 (1) Mengikut Seksyen 21 (1) Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (dicetak di atas kertas warna kuning)
Borang Kejuruteraan: Senarai Semakan Untuk Permohonan Kebenaran Merancang
 
Permohonan Pelan Landskap
Borang Jabatan Perancang Bandar dan Pengindahan
Borang PL 1A: Permohonan Pelan Landskap (dicetak di atas kertas warna kuning)
 
Permohonan Pelan Landskap (Tunai Syarat)
Borang Jabatan Perancang Bandar dan Pengindahan
Borang PL 1B: Permohonan Pelan Landskap (dicetak di atas kertas berwarna merah jambu)
 
Permohonan Pelan Bangunan
Borang Jabatan Bangunan
Borang SKP: (Borang A) Perakuan Pelan-Pelan Bangunan/Struktur
Borang SKP 1a: Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
 
Borang SKMM
Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Bangunan (Talian Tetap)
Senarai Semak Dokumen Pelan Bangunan (Struktur Sistem Pemancar Atas Bangunan)
Borang Bomba: Senarai Semakan Permohonan Untuk Kelulusan Pelan Arkitektural
Borang JAS (AS PAT): Borang Penapisan Awal Untuk Pembinaan Kilang Baru
(Nota : bagi cadangan industri/bengkel/gudang baru yang tidak memerlukan PKM)
 
Permohonan Pelan Kerja Tanah Untuk Pembangunan
Borang Jabatan Kejuruteraan
Borang KTUP 1: Borang Semakan Pelan Permohonan Kerja Tanah
Borang KTUP 3: Borang Pengemukaan Pelan Kerja Tanah
Borang JPS Annex C (ESCP-CHKLST): Submission Of Plans For Erosian and Sediment Control
Borang JKR: Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kerja Tanah
 
 
Permohonan Pelan Jalan dan Parit
Borang Jabatan Perancang Bandar dan Pengindahan
Borang JP: Permohonan Pengemukaan Pelan Jalan dan Parit
Borang JP 1(Syarat Umum): Borang Semakan Pelan Jalan dan Parit Untuk Pembangunan
Borang JP 1(Syarat Khusus): Borang Semakan Pelan Jalan dan Parit Untuk Pembangunan
Borang JKR: Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan Jalan dan Parit
Borang JPS Annex B (DA/SWMA-CHKLST): Submission Of Plans For Drainage and Stormwater Management
 
Permohonan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
Borang Jabatan Perancang Bandar dan Pengindahan
Borang LJUP: Permohonan Pengemukaan Pelan Lampu Jalan untuk Pembangunan
Borang LJUP 1(Syarat Umum): Borang Semakan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
Borang LJUP 1(Syarat Khusus): Borang Semakan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan
 
Pengemukaan CCC
Borang Semakan CCC
 
Jabatan Kemasyarakatan
Borang Tempahan Auditorium, Ibu Pejabat MPSP
Syarat permohonan dan penggunaan
Borang Aduan
Borang Tempahan Kolam Renang, MPSP
Syarat-syarat Penyewaan Dan Penggunaan Kompleks Kolam Renang MPSP
Borang Permohonan Ahli Gimnasium Kepala Batas
Borang Tempahan Kompleks Sukan / Dewan / Stadium MPSP
Syarat-syarat penyertaan dan penggunaan Kompleks Sukan / Dewan / Stadium MPSP
Borang Tempahan Kemudahan MPSP
Kajian Maklumbalas Pelanggan
Borang Tempahan Alat Siaraya
Borang Pulangan Balik Wang Cagaran
Borang Permohonan Ahli Kolam Renang Awam Kompleks Sukan Rekreasi MPSP, SPT
Borang Permohonan Ahli Kolam Renang Awam Seberang Jaya
 
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Borang Permohonan Carian Harta Berkadar
Borang Pertukaran Alamat Pos Bil Cukai Taksiran
Borang Penukaran Nama
 
Jabatan Perbandaran
Borang Permohonan Pokok
 
Jabatan Bangunan
Pelan Bangunan (Semua Jenis Pembangunan)
Carta Alir Pelan Bangunan (Semua Jenis)
Borang SKP 1: (Borang A) Perakuan Pelan-Pelan Bangunan / Struktur
Borang SKP 1a: Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
Lampiran A- Syarat Pembangunan Jenis Sekim & Berkaitan
Lampiran C- Syarat Pembangunan Kilang
Borang Permohonan Permit Binaan Sementara
 
Pelan Bangunan Pindaan Dan Tambahan Rumah Kediaman -Transformasi
Carta Alir Pelan Bangunan Pindaaan Dan Tambahan Rumah Kediaman
Borang Semakan Permohonan (BPR)
SKP1 : (Borang A) Perakuan Pelan-Pelan Bangunan / Struktur
SKP 1c : Kelulusan Pelan Pindaan Dan Tambahan Rumah Kediaman
SKP 8d : Borang Perakuan Kelulusan
Lampiran B- Syarat Pembangunan Individu (3 unit ke bawah) / Pindaan dan Tambahan
 
Pelan Bangunan Rumah Kediaman (3 Unit Ke Bawah)-Transformasi
Carta Alir Pelan Bangunan Rumah Kediaman 3 Unit Ke Bawah
SKP1 : (Borang A) Perakuan Pelan-Pelan Bangunan / Struktur
SKP 1b : Kelulusan Pelan Rumah Kediaman (3 Unit Ke Bawah)
SKP 8d : Borang Perakuan Kelulusan
Lampiran B- Syarat Pembangunan Individu (3 unit ke bawah) / Pindaan dan Tambahan
 
Permit Tambahan Kecil Rumah Kediaman (Bagi Tambahan Tingkat Bawah Sahaja Melalui Buku Panduan)
Carta Alir Permohonan Melalui Buku Panduan
 
Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
Carta Alir Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
CCC1a : Senarai Semakan CCC - Borang  B (Notis Memulakan Kerja Bangunan)
 
Pelan Bangunan Untuk Pembahagian Fasa
SKP 1e : Senarai Semak Permohonan Pindahan Pelan Bangunan Yang Telah Diluluskan Untuk Pembahagian Fasa - CCC
Permohonan Permit Kanopi / Khemah
Borang Permohonan Permit Kanopi / Khemah
Syarat Kelulusan Dan Kadar Bayaran Permohonan Permit Kanopi / Khemah
 
Pemasangan Tandas
Senarai Semak Permohonan Pelan Sanitari Dalaman Bangunan
Jadual Perkiraan Bayaran Pelan Pemasangan Tandas
Syarat-syarat Pelan Sanitari Dalaman
 
 
Pelan Struktur Bangunan
Senarai Semak Permohonan Pelan Struktur Bangunan
 
Jabatan Khidmat Pengurusan
Permohonan Dokumen Tawaran / Sebutharga
Borang Bantahan / Aduan Atas Pemilihan Kontraktor / Pembekal
Borang Permohonan Pelekat Meletak Kenderaan Percuma MPSP
Borang Permohonan Pelekat Meletak Kenderaan Percuma OKU
Borang Permohonan Mengiklan Di Skrin LCD Kaunter Berpusat
Borang Permohonan Penyewaan Ruang Legar MPSP
 
Jabatan Perbendaharaan
Surat Permohonan Penggantian / Kontra Cek Bayaran MPSP
Surat Akuan Sumpah (Kehilangan Resit / Dokumen)
Borang Perakuan Pembekal MPSP Untuk Bayaran Secara EFT
Borang Permohonan Pengiklanan Di Atas Bil Cukai Taksiran
Setengah Tahun Pertama / Kedua
Borang Permohonan Pulangan Balik Wang Cagaran
 
Jabatan Kejuruteraan
Pelan Setara Pondok Bas MPSP
Jenis B1
Jenis B2
Jenis B3
Jenis B4
Papan Tanda Nama Jalan Di Pondok Bas
Kemudahan Ram OKU
Syarat Sewaan Pondok Bas
Syarat Tajaan Pondok Bas
 
Pelan Setara Papan Tanda Nama Taman Dan Kampung MPSP
Papan Tanda Nama Bangunan
Papan Tanda Nama Taman, Kg
 
Jalan dan Parit
Borang Pengemukaan Pelan Jalan dan Parit (JP)
Borang Semakan Pelan Jalan dan Parit - Syarat Umum (JP1)
Borang Semakan Pelan Jalan dan Parit - Syarat Khusus (JP1)
Borang Permohonan Pembayaran Sumbangan Caruman Peparitan (DCC) - (JP5)
Senarai Semakan Untuk Permohonan Sokongan Sijil Layak Menduduki- (JP7)
Senarai Semakan Untuk Pengemukakan Perakuan Berperingkat - Borang G17 Dan G19 (CCC)- (JP7 CCC)
Permohanan Untuk Dikeluarkan Surat Sokongan Sijil Layak Menduduki - (Borang G)- (JP8)
 
Lampu dan Jalan
Borang Pengemukaan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan(LJUP)
Borang Semakan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan - Syarat Umum (LJUP1)
Borang Semakan Pelan Lampu Jalan Untuk Pembangunan - Syarat Khusus (LJUP1)
Semakan Permohonan Kelulusan Siap Pemasangan Lampu Jalan - Untuk Pembangunan (LJUP6)
Semakan Permohonan Kelulusan Siap Pemasangan Lampu Jalan - Untuk Pembangunan (LJUP6 CCC)
 
Kerja Tanah
Borang Semakan Pelan Permohonan Kerja Tanah (KTUP 1)
Borang Bayaran Pelan Kerja Tanah(KTUP 2)
Borang Pengemukaan Pelan Kerja Tanah (KTUP 3)
Borang B - Notis Memulakan Kerja Tanah (KTUP 6)
Borang Perakuan Pengesahan Aras Tanah Bagi Pembangunan(KTUP 7)
Borang Permohonan Untuk Surat Siap Kerja Tanah (KTUP 8)
Borang Perakuan Pengesahan Aras Tanah Bagi Pembangunan(KTUP 9)
Borang Permohonan Untuk Surat Siap Kerja Tanah (KTUP 10)
Borang Pengecualian Pelan Kerja Tanah
 
Permohonan Lampu Awam MPSP
Syarat / Dasar dan Contoh Permohonan Lampu Awam MPSP
Borang Permohonan Lampu Awam MPSP
Borang Permohonan Lesen Iklan
Garis Panduan Untuk Gerai Dan Pasar
 
Permohonan Pemasangan Lightbox Pada Tiang Lampu Jalan MPSP
Borang Permohonan
Syarat Permohonan
Slogan
 
Jabatan Pelesenan
Borang Permohonan Permit Iklan Pilihanraya
Borang Permohonan Permit Meletak Kerusi Meja Di Luar Premis MPSP
Syarat-syarat permohonan
Borang Permohonan Permit Meletak Sepanduk MPSP
Borang Permohonan Lesen Hiburan Tetap / Sementara
Borang Permohonan Lesen Premis Perniagaan
Borang Permohonan Lesen Penjaja Beredar Dan Statik
Borang Permohonan Lesen Veterinar
Borang Permohonan Lesen Industri
 
Jabatan Direktorat Penguatkuasaan
Borang Permohonan Petak Khas
Borang Permohonan Wakil Menjual Kupon Letak Kereta